Tag


Sifat sifat mukmin
( Malam senen tgl 26 Muharram 1377 H / 1957 M )

Sifat mukmin kudu ajer ning raine
Ora merengut balik bengar ning raine

Sifat mukmin kudu megar ya tangane
Ora medit nggo sodakoh ning tamune

Sifat mukmin ora goroh omongane
Bagen nyata ora buka rusiane

Sifat mukmin kudu suci ning atine
Ora hasud ujub ‘ujub takabur lan riyane

Weruhana ahli suarga kang utama
Ya sodakoh berjama’ah alim ‘ulama

Ayu sholat mangan turu berjama’ah
Alloh paring umat Islam luwih bunga

Ing wong tua nyenggol-nyenggol bantonana
Waktu urip yen wis mati dongakena

Aran ilmu mata ati kelingane
Alloh rosul waktu awan Lan bengine

Terus bersih mata ati kang sewiji
Ning badane agamane ya diuji

Bisa ngaji kitab akeh nama kiyai
Tapi elinga ngelingi bakale tai

Dudu ilmu cuma perabot kekayaan
Ambil nota masyhuraken kepinteran

Awas santri ketipu sira uripe
Gage eling Alloh rosul ndepe-ndepe

Pahamana mulang syahadat setempelan
Supaya eling Alloh rosul bisa jalan

Wajib ngaji yen kepengen dadi santri
Kepengen weruh bukane syahadat sirri

Gage batur wajib luruh ing pancatan
Bisa mbuang ati musyrik keruwedan

Aja ana pikir luruh keniatan
Terus jujur ati suci ketauhidan

Guru nuntun ning santrine luwih welan
Aja gelem pikire dituntun syetan

Terus dipegang kabeh hukun agama
Yen sira mikir luang landak ya badane

( malam Selasa tgl 7 Robiul Akhir 1377 H / 1957 M )

Ayu batur bersatu musyawarahan
Jalanaken ati jujur kebeneran

Rusak ning dunya banget blenake
Gage tobat laku bagus ning awake

Eman-eman ning jasmanine bakal lebur
Karo batur bebarengan ingkang akur

Aran akur cangkem ngucap ora goroh
Eling Alloh ngucapaken syahadat loro

Ayu batur pikirane sing temenan
Nyata-nyata sira pengen ning ganjaran

Ayu luruh dalan selamet ning dunyane
Mlebuh kubur aja gawa kesalahan

Ya syahadat dalan selamat dunya akherat
Wedenana laku salah lan maksiat

Nyalahi hukum syare’at  iku banget salah
Tinggal sunnah tinggal hormat ya disiksa

Tingalana dunya iku hake mukmin
Tapi sing miliki bareng wong kafir

Iki jaman sing awas jaman walikan
Ora awas ning atine ketinggalan

Lanang wadon jembaraken pikirane
Alloh gawe bumi langit seisine
Nggo nyandangi anak Adam turunane
Aja kalah praktek urip kasabane

Badan iku ibarate kaya kereta
Luruh rido ing Alloh kang luwih nyata

Aran kereta wajib ana ning kusire
Jaran narik wis ana angger- anggere

Kereta momot barang kudu gelem narik
Sebab wedi maring kusire bokan digitik

Kereta iku kudu ana ning rodane
Bisa mubeng yen bagus jaba jerone

Roda jabe cangkem iku ibarate
Roda jero ati eling ma’rifate

Badan momot wajib sunnah ajarane
Alloh rosul kang ngusiri ing atine

Elingana badan wis dicadangi kubur
Cuan lali aja enak mangan nganggur

Bakal digiring golong-golong maring maksyar
Kaya welut jero kembu pating kelalar

Tang bengi Sholat Tahajud
Ayu batur njaluk seneng dunya akherat
Gage tangi waktu bengi olih ni’mat

Ayu tangi sedurunge waktu fajar
Mumpung dunya ilmu amal gage dikejar

Tangi bengi syetan goda kang ngemuli
Arep tangi ning tahajud den ganduli

Pengen dadi umat islam kudu tangi
Yen tahajud Lan memuji awan bengui

Rizki goib malaikat ingkang bagi
Ora tangi waktu bengi tetep rugi

Gelem tangi waktu bengi nafsu kendo
Ajar ikhlas gawa amal bisa ridho

Yen Wis ikhlas terus mesem ya atine
Syetan bujuk banget alot ing atine
Tiwas pegel ora dadi ibadah
Ora cocog ing syare’at salah bae

( Tgl 13 Sofar, Malam Selasa tgl 20 Mulud 1377 h / 1957 M )
Weru santri wulan mulud kang utama
Nuhun lahir kula gelem ning agama

Terus lahir ati demen kanjeng nabi
Dunya akherat umat muhammad den aubi

Yen pengen badane bisa kayoman
Aja sampe dunya akherat kepanasan

Gage-gage buru–buru bisa ngepang
Ya dipanggul hawa nafsu aja mang-mang

Muruk santri ya manfa’at ning ilmune
Gelem masang kuping cangkeme lan atine

Kang percaya njaluk wuruk ning gurune
Ing syahadat lan tunjina wulangane

Syahadat tauhid syahadat rosul sumber atine
Lan tunjina kang nolak pancabayane

Terus nyumber ora pegot ning atine
Eling Alloh rosulullah kelakuane

Janji berikut fitnah dunya lan akherat
Yen opena urip-urip ning syahadat

Ati peteng ketutupan ning nafsune
Sebab ora ngalap tunjina ning gurune

Gage mikir amal soleh ning dunyane
Aja kongsi ketekanan pancabayane

Fitnah dunya nafsu mumbul pikirane
Laku dholim ati sumpek ning dunyane

Nurut guru pikirane ya dialih
Syarat rukun apa cocok apa beli

Aja merem ati nira kaya kiong
Barang melek awake digotong wong

( Malam rabu tgl 5 Jumadil awal 1377 H / 1957 M )
Iki jaman banget akhir ning dunyane
Pengen selamet kudu melek mata atine
Tujuane pengen selamet ning awake
Dunya kubur ning makhsyar emong rusake

Apa jaluke ning dunya den dadikaken
Mukmin kafir munafik den karepaken

Aja pada dadi wong malang tanggungi
Arep mukmin kafir sapa ngalangi

Nyata-nyata yen wong mukmin pikirane tegas
Eling Alloh ning atine bisa tedas

Yen wong mukmin manut rosul tedasaken
Sorban jubah duha tahajud jalanaken

Yen wong mukmin kudu tambah lumayan
Aja pada ngaderaken kesunahan

Mikiraken awak sing enom sampe tua
Tempo mati sira apa kang digawa

Ilmu amal iman islam ingkang bukti
Aja berenti sedurunge manjing mati

Gusti Alloh nurunaken ketetntraman
Seneng bunga ora geresah ning pikiran

Ning atine wong mukmin ya ditambah
Yen elinga tambah iman ora robah

Gusti Alloh ngelatih iman macem-macem
Terus ngejer yen wong mukmin luwih kejem

Gusti Alloh ngobahaken ngenangaken
Eling Alloh malaikat kang jagakaken

Tapi kudu ana syarat-syarat dasaraken
Sabar terima lan sukuran jalanaken

Bagen belang pitak parod ning rupane
Kanjeng nabi nyafa’ati ning dunyane

Aja pada sira dadi wong munafik
Iblis ngantem malaikat pada nggenjet

Wong munafik menenge ning tengah-tengah
Selamet beli rusak ya bloli genah

Wong munafik ora duwe ning panutan
Salah bae bagen bener ning omongane

Ora diandel selagine durung ngalih
Ning pikire Apa eling Apa beli

Yen wis ngalih kafir mukmin luwih terang
Yen wis kafir Iblis bantu luwih tandang

Yen wong mukmin malaikat ingkang ngeraksa
Kabeh cobaan gusti Alloh ingkang kuasa

( Hari Rabu tgl 13 Jumadil Awal 1377 H / 1957 M )
Iki jaman sampuk rupek kang sedia
Tetepana hak kang bener tetep mulya

Buru-buru gage ngaji ning syahadat
Tujuane pengen selamet dunya akherat

Selamet dunya kudu duwe ning dunyane
Selamet akherat amal soleh gegawane

Maca Solawat Tunjina Saban Dina
Sejene ati kudu terus ning pangeran
Aja manut hawa nafsu saking syetan

Niatana amal ikhlas aja liyan
Nuntun badan kanggo eling ning pangeran

Nuntun awak anak rabi ingkang anteng
Laki rabi waktu mangan kudu anteng

Alloh ganjar pada karo puasane
Telung wulan ayu manut ning gurune

Sifat mukmin ngati-ati eling pangeran
Cuan keliwat saban detik saban ambekan

Yen elinga tetep selamet saking blai
Lan siksane dunya akherat kang mayahi

Awas batur aja mati ati nira
Tanda amti ora weruh aturan agama

( Hari Selasa tgl 21 Jumadil Awal 1377 H / 1957 M )

Akal mikir luruh dalan kesenengan
Tepungana ati eling ning pangera
Gage napak ing perintah Alloh rosule
Kudu angger cuan pegot kula gandule

Ngku islam aja gelem digendongi
Unek –unek gage batur den buangi

Pengen selamet badan ati ya diraksa
Qodlo Qodar yen mukmine bisa ngeraksa

Wong ning dunya dibagi patang duman
Sugih dunya sugih ilmu sebagian

1.4. Jiwa Merdeka

Iblis ngerebut sing awas sira atine
Aja ketipu mata ati pikirane

Ya pasangen iman tauhid keislaman
Jiwa merdeka kabeh pikir kemauan

Gusti ngusir ning belanda sare’ate
Iblis dunya hawa nafsu hakekate

Banget terang gusti sayarif wulangane
Syahadat loro merah putih benderane

Jiwa merdeka pikir kemauan
Aja ngelanggar Qur’an hadis perbatasan

Berani hak takut batil ning badane
Terus tunduk Alloh rosul ning atine

Alloh ngerusak ning wong lacut agamane
Ora gelem merdekakaken ning jiwane

Siksa bukti ning dunya banget welan
Wong kang gelem atine dijajah syetan

Ati wani ngeluhuraken agamane
Badan suci ati jujur pikirane

Nganggo sorban jubah putih ingkang bener
Jaman akhir wong pinter pada keder

( Malam Rabu tgl 13 Robiul Akhir 1377 H / 1957 M )

Yen kepengen pada duwe ning tunggangan
Gage pada melu lotre mobil sedan
Dunya makhsyar waktu muat ya balapan
Gage ngalih mangan turu ya sapisan

Kang sedina Lan sewengi ya jamane
Telung taun gage bergerak kelakuane

Gelem tuku gusti rosul kang ngelayani
Ning suwarga widadari kang ngeladeni

Dururng oli lotre sedan ya ditambah
Duha tahajud wiridana aja rubah

Yen menusa kudu ana ning badane
Aja mang-mang sing mati sira atine

Aja kaya santri-santri kang biasa
Jampi akeh ngelakunane ora bisa

Awit cilik sampe tua langka pikire
Arep mati langka pisan ning elinge

Ayu mikir wajib Sunnah ning dunyane
Ngasabaken rohani ana buktine

Jaman akhir pikirane ingkang pas
Dunya makhsyar waktu muat aja panas

Ati ngamprak salah paham pikirane
Kanjeng nabi ora ridho ning dunyane

Tes mangan pengen mangan ya jaburan
Duwe tamu mangan maning ya hormatan

ILMU MA’RIFAT
Ilmu kewalian

Terus condong ati madep keedanan
Ing kanjeng nabi aran ilmu kewalian

( Malam rabu tgl 30 Robiul Akhir 1377 H / 1957 )
Ayu batur gage ngaji bebarengan
Aja kongsi ati ira kepetengan

Aja enak-enak urip tenang dewek
Ati lali maring Alloh ya munafek

Urip ketipu ning dunya banget bodone
Ora waspada banget picek ning atine
Ingkang lembut lan waspada pikirane
Ayu balik ngeling-ngeling pangerane

Ayu manut gagian ning kanjeng rosul
Tawasulan berjamaah gage kumpul

Gage tangi waktu bengi lan memuji
Duha tahajud sorban jubah kang diuji

Wis jamane kon bersatu kelawan batur
Yen ora gelem bersatu imane luntur

Gage bersatu cangkem ngucap lan atine
Mesti aman subur makmur agamane

Ati merem waktu dunya ora melek
Barang melek jero kubur nggletak dewek

Syahadat nyucikaken nyuburaken
Nyucekaken tunjinane wiridaken

Ya kerjanen batur kabeh aja nganggur
Iki jaman marek-marek arep ibur

MASALAH MANUSIA
3.3. Wujude menusa seutuhe

yen kepengen dadi wujude manusia
sabar nerima ikhlas rido kudu bisa

Ayu wedi kelakuane wedu batal
Santri wali mangan nginum iku halal

Rukun iman apal-apal ning lambene
Qodo Qodar ora bisa ning nerimane

Pesten ala tumiba aja ngersula
Sabar nerima ikhlas rido awak kula

Pesten wajib bagus tumiba wajib syukuran
Saban tingkah pola eling ning pangeran

Awan bengi tetepana ning syare’at
Manfa’ati ilmune dunya akherat

Lanang wadon ayu kumpul berjama’ah
Aja pada sholat dewekan ya ning umah

( Malam Selasa tgl 25 Rajab 1377 H / 1957 M )

Ayu batur gawe to’at nggo lantaran
Supaya ati eling ning pangeran

Gage santri nyatakaken kesabaran
Yen Wis sabar ngilangaken kesalahan

Terus muji gage njaluk pangapura
Ning pangeran kabeh salah awak kula

Iki jaman kang bagie ya pangeran
Yen meleka mata ati kesyukuran

3.2. Wernane Manusia

Ngamalaken ning dunyane eling pangeran
Mangan nyandang belanja nurut patokan

Nomor loro cuma sugih ning ilmune
Lamun sugi niat naroh agamane

Pada bae ganjarane ning akherat
Bagen miskin sebab tunggal ning syahadat

Awas-awas gawe dalan nyilakani
Luwih angel gawe dalan den ridhoni

Pokok akal badan ati niat naroh
Cuan-cuan keliru kita manut maring guru

3.3. Melarat

Wong kang picek mata atine tambah susah
Pijer ngerungu aban-aban dadi payah

Lara dunya perangsane lawas dewek
Picek atine sebab masih munafik

Ora kuatir siksa kubur banget lawas
Banget larane selawase ora waras

Ngulik dunya pikirane ngejak mekaya
Yen ora niat nggo akherat kaniaya

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan