Tag


( Malam Senin tgl 17 safar 1376 H / 1956 M)

1.1.    Masalah kubur

Sapa wonge ora nurut syahadate
Ning neraka yaiku genah tempate

Teka kubur ya disiksane
Terus nggencet ya bumine

Tangi sing kubur terus dipapag
Kelabang quraisy terus ngudag

Ora amal duwe ilmu
Eling Alloh ora ketemu

Sebab syaiton wis ngeranjing
Pikir lali ora eling ning pangeran

Ngaku alim luwih penting
Cangkem muntuk atine gering

Badan kerja luwih payah tapi kerja atine salah
Tiwas payah atine salah ning akherat bloli genah

Pikir peteng keliwatan badan kenang pengaruh syeton
Apal lafad ma’na artine tapi badan langka buktine

Nafsu mumbul terus kuncup ora megar gawan besuk
Ora bisa laku taqwane mati tetep langka gawane

( Malam ahad tgl 26 safar 1376 H / 1956 M )

Wongkang nyingkur ayat Qur’an
Mati tetep dadi syaiton

Pengen keturunan nure kanjeng nabi
Ia kudu haramah lahir batin

Ngarep – ngarep kita lahire ing pikire
Ati eling kanjeng nabi ing lahire

Tanggal 12 bengi senen ing lahire
Eling Alloh rosulullah ya pikire
Aja disela – sela ning kasabe
Tetepan sira kasab ning wajibe

Sapa wong gelem hormat kanjeng nabi
Diilangaken susah priyatine anak rabi

Ayu batur njaluk syafa’at ning badane
Perkara 8 nuhun saged ngelakunane

1.2. Ziyarotul kubur
( Malam selasa tgl 12 mulud 1376 H / 1956 M )

Ziarohe ing wong tua ahli kubur
lan ing anak rabi kabeh lan sebatur

Maca qulhu lamun bisa maca yasin
Tetepan ngirim pangan ingkang rajin

Duwe badan awan bengi esuk sore
Ayu eling bakal mlebuh ning kubure

Tapi ketutup ati ning lali ning dunyane
Mikir mikir sandang pangan kesabarane

Ayu muni ati kita jaba jerone
Eling Alloh nurut perintah ning badane

Ayu muni ati kita jaba jerone
Eling Alloh nurut perintah ning badane

Tanda wedi ning pangeran dohir batin
Gelem kejem ngaji syahadat aja isin

Watir dunya kumprung atine Ayu watir bakal matine
Yen kuatir tetep atine ngeling – ngeling pangerane

Gelem luruh pekaya dunya akherat pengen mulya
Yen wis makan keturunan eling Alloh aurade jalan

Luhur bener cuan – cuan Ingkang awas panggoda syaiton
Ati eling ana imane maca aurad mancleng nuhune

Nuhun selamet lan diraksa dateng gusti kang kuasa
Syafa’at gusti rosul maring guru ayu nggandul

Ati murni ikhlas arane kebagusan ngelakonane
Ati campur karo iblis terus toma’ beli uwis – uwis

Ora wirang sira pikire ibadah sukar lan bature
Toma’ iku lara ati adoh karo kanjeng nabi
Mikir dunya pengen bae lakune badan salah bae
Hukum toma’ jero atine urip susah pikire

Dugal mengkel ning atine karo batur merengut bae
Ya ning kene nggo contohe aja salah sira atine

Ngaji badan aja toma’ Luntur imane sebab toma’
Ning dunyane dadi hina ning akherate blolih gena

( Malam Sabtu tgl 9 robiul awal 1376 H / 1956 M )

Aja enak sira nyandang lan memangan
Syukurana direzekini sing pangeran

Sira tinggal syukuran karo pangeran
Bendunge dibengkah blaie kang welan

Ayu batur ragamana berjamaah
Syukuran badan gelem nurut kabeh perintah

Pengen dadi umat rosul
Gaweya bagus aja ucul

Langgeng ngaji berjamaah aja seneng sholat ning umah
Gawe amal gage cawis aja nurut dituntun Iblis

Durung subuh gage tangia ati mati kesia – sia
Aja njaluk kudrot irodat njaluk keridoane syafa’at

Terang mahsyar bakal susah panas ngeringet pating gelasah
Luwih panas banget ngorong Bonggan sira dunyane kosong

Gawe amal ora nyata keringet banjir banyu mata
Dina mahsyar luwih payah ngadep landrat padune kalah

Hakekat campur syariat ngaji syahadat terus ma’rifat
Ayu tangiya sira dunyane akherat nemu ganjarane

Wongkang urip gelem islam Lagi nuhun rokhmat salam
Eling Alloh dieseni manut rosul disakseni

Supek ati emong tangi nuhun gusti ditulungi
Jujuraken ati kulane Badan kula ingkang alane

Eling Alloh ana ning ati lakune badan sing ati – ati
Ayu batur digolati mumpung badan durung mati

( Hari rabu tgl 6 mulud 1376 H / 1956 M )
Tawakala sira badane mumpung urip ning dunyane
Manut rosul kelakuane Ora gelem mati kafire
Nerima kula ridho kula di pangerani
Eling Alloh merangi nafsu ingkang wani

Nerima kula ridho kula di nabini
Manut rosul merangi nafsu ingkang wani

( Malam senin tgl 3 robiul akhir 1376 H / 1956 M )

Iblis wedi ning nure kanjeng nabi
Pengen ketempelan nure kanjeng nabi

Urip dunya kang netepi kabeh perintah
Pengen islam ayu tinggal kabeh cegah

Emong mati durung sugih gawan mati
Sebab durung ditanggung kanjeng nabi

Kanjeng nabi gelem nanggung ning umate
Yen sira mati pada gawa syahadate

Bisa kegawa syahadate lamun suci
Ning ati lan weteng badan pada suci

Aja enak islam ira ning ngakune
Ora bisa sira kabeh ning ngelakunane

Dadi percuma gawe maksa – maksa
Ning akherat tetep mati ya disiksa

Sebab terang demen Alloh ning wong suci
Ora duwe ati mengkel sengit benci

Sebab nyata Alloh demen ning wong tobat
Ora gelem ngaku salah ngambat – ngambat

Ilmu kang ngajak ning jejurang  balekena
Aja gelem nafsu ngajak singkirana

Sira ucul iman islam jurang neraka
‘alamate wong kang banget celaka

Sapa wonge kang sengitan lan baturan
Bloli ngapura terus disiksa ning kubure

Kasab angger sandang pangan kurang bae
Dadi bloli dalan rizki buntu bae

Tetengere wong mukmin akeh ampurane
Ora nana geting ewa ning atine

1.2. Siksa kubur

Ora jaluk ning kanjeng nabi kesusahan
Dunya ora tobat ning pikiran

Bakal dicubluk jero kubur awak ira
Ingkang waja disanter saking neraka

Ula kelabang kalajengking golong – golong
Wong waktu urip matane lolong

Gusti nuhun kula dipun wangsulaken
Tobat amal soleh njalanaken

Siksa kubur banget panas aja mang – mang
Iku pasten tinggal syahadat lan sembahyang

Beli diampura wong kang ngaku kebodohan
Sholat dukha tahajud mader kesunahan

Wong kang ora gelem tawasul ing kanjeng nabi
Pasti getun ning akherat ya syafa’ate

Syahadataken sepisan sira macane
Nuhun selamet waktu naja ning dunyane

Kula maca syahadat kaping pindone
Nuhun selamet munkar nakir penjawabane

1.4.  Masalah akherat
( Malam Ahad tgl 9 robiul akhir 1376 H / 1956 M )

Nangisi badan nggo badan akherat Apa gunane
Durung bisa nangis kita ning atiene

Gage wedi watir maras ning atine
Akhir umur bokan bloli pangapurane

Yen kepengen sira duwe ati mukmin
Aja wedi kurang mangan watir miskin

Dadi rusak awan bengi sira pikire
Rusak ati ora gelem muji dzikire

Melek mata ati dunya nurut ning agama
Bisa munggah gelem amal kang utama

Yen duweni watir dunya wedi melarat
Ora sempurna amal akherat luwih berat

Sebab ati masih dijajah Iblis
Mikir dunya sampai mati beli wis – wis

Nyata pisan Iblis nipu maring iman
Supaya mati ati lali ning pengeran

Ayu santri raksana ning pikire
Gede cilik tua enom ning kubure

Aja enak – enak sira ning dunyane
Sira lali ya nerka iku siksane

Neraka ngobong alam dunya sekelentaban
Waktu lema ajure dadi lautan

Apa kuat sira badan ning siksane
Buru – buru njaluk ngapura ning dosane

Den boboti tali rantai ning isine
Bismillahi arrokhmani arrokhimi ya macane

Alloh paring mingki murah ning dunyane
Tapi kanggo sangu ibadah memangane

Den asihi sira waktu ning matine
Eling Alloh ora pegot ning atine

Tanda gelem muji syukur alkhamdulillah
Alloh paring nikmat badan nurut perintah

Wongkang mukmin ati bunga lan jembar
Blai teka terus terima banget sabar

( Hari selasa tgl 18 Robiul akhir 1376 H / 1956 M )

Muhaiminan ngadek madep ning kanjeng nabi
Pengen maris ning nure kanjeng nabi

Kabeh mahluk sejagat mesti keduman
Yen gelem eling waktu ngadek ning pangeran

Pada –padane sira olih ning bagian
Badan demen ning kanjeng nabi sing pikiran

Ngadek ndodok turu meneng kang ngobahaken
Gusti Alloh Awan bengi kang njalanaken

Nur muhammad den bagikaken maring mahluk
Ayu madep ing kanjeng nabi terus njaluk

Nuhun –nuhun rokhmat salam dunya akherat
Budi pekerti bisa lulus yen syahadat

Maca syahadat kaping telu aja belasar
Nuhun selamet maju landerat aroh – aroh mahsar

( Hari selasa tgl 13 jumadil Akhir 1376 H 1956 M )

ayu batur kendokaken laku goroh
Eling kubur gegawene syahadat loro

Uluk Salam maring ahli kubure
Apa maning yen ketemu karo bature

Wani goroh dadi peteng jero ati
Laku Islam ora bisa kang sejati

Aja nanggung laku sabar ning Islame
Ngaji Pinter cuma ngerapyak ning cangkeme

Ngaku Islam kudu ana kelakuane
Ayu mikir ora lawas ning dunyane

Siksa Alloh luwih lara banget berat
Urip dunya ora lawas mung sedelat

KEHIDUPAN DUNIA
Miskin

Muga paring manfaat dohir batine
Nuhun sugih dunya akherat senengane

Yen kepengen ayu santri ya ngulati
Aja miskin urip dunya sampai mati

Miskin akherat eri jakum panganane
Godogan timah iku kanggo inume

Ayu ngaji gawan mati cuan lali
Kegodane emong eling keduli – duli

Lunga ngaji dajjale iku kang godani
Gage gandul kanjeng nabi mesti wani

Awan bengi awake langka sabare
Sebab kita kurang ning belajare

Ayu titen geten tetap ngelakoni
Pengen eling cangkem ngucap omonge

Kita pada gelem tangi muji dzikir
Jasmanine rohanine kang kuatir

Esuk – esuk jasmanine njaluk sarapan
Tangi turu rohanine njaluk takbiran

Ngati – ati gerenjet ning atine
Jalanaken pikir siji ngelililingi

Pikir ana syahadat kang manjing ati
Silum – siluman koyokeh terus ngulati

Masih ana ati nira kemusyrikan
Njaluk Ngapura ora nerima ya pangeran

Pengen seneng urip mati gawa iman
Nyegaha nafsu tobata eling pangeran

( Malam Senen tgl 12 Rajab 1376 H / 1956 M )

Ayu ngaji lunga sira ingkang ikhlas
Gage tobat ati nggeges mumpung waras

Ngaji syareat mberseni kabeh badan
Yen kepengen keparek karo pangeran

Aja dumeh nyantrine wis dadi kiyai
Laku hasud musyrik takabbur pasti belai

Hasud musyrik gage sira dibuangi
Bisa buang sura tetep mambu wangi

Ngesabaken jasmani lan rohanine
Aja mikir repot Susah ngelakoni

Ora ngaji gawe amal ora bukti
Ora bukti hukum syara’ ora ngerti

Ora ngerti hukum syara’ kudu ngaji
Aja kongsi umur entong sampai mati

Ayu santri pada ngaji syarat rukun
Syareate haqeqote runtun – runtun

Sapa wonge pengen bagja kudu taqwa
Ora taqwa imane ora kegawa

Nafsu mumbul Susah periyatin kudu nerima
Terus kumpul ngurip – ngurip ning agama

Titenana atine saking kerentege
Eling Alloh rosululloh njagong ngadege

Syeikhuna nangekaken umat rosul
Cekelana muhaiminan lan tawasul

Terus maju mata ati tafakure
Gusti nuhun sampun mati ning kafire

Aran nggandul eling Alloh saban tingkahe
Jasmanine rohanine ning Abah umar

Syahadat mbuka kesugian awak ira
Sebab dubuka ilange sepuluh perkara

IIange (Sepuluh) Perkara

Iki jaman sampun ilang perkara haq
Bagen alim ibadahe ora haq

Iki zaman sampun ilang keerkahan
Bagen sugih atine ngerasa kemelaratan

Iki jaman ora nana kewelasn
Karo batur pada paten pinatenan

Iki jaman ora nana ning ganjaran
Bagen ahli ibadah ibadahe lali pangeran

Wong fakire ora duwe kesabaran
Kurang setitik nimbulaken penipuan

Wong sugie ora nana kelomanan
Bagen dirampok tenimbang nggo sodaqoh

Jaman akhir ora nana keimanan
Bagen akeh ilmune gampang godaan

Jaman akhir ilmu ilang manfaate
Ahli tapa kiyai langka keramate

Jaman akhir lanang wadon langka wirange
Bagen ayu emong laki bagen dayange
Wong manute ora ngagungaken Qur’an
Luwih alim gampangan kegoda syetan

Sira nyata ora duwe ati jujur
Ya disiksa ning neraka terus njebur

Ayu sira gage njaluk pangapura
Kabeh dosa wongatua  kalih kula

Kang  mberseni ati iku ya syekhuna
Ayu madep bagen langka tetep ana

Terus diwaca ba’da sholat kaping telu
Bisa milih karomate lamun perlu

( Malam Selasa tgl 27 Rajab 1376 H / 1956 M )

Bintang bulan mulai terbit eling Alloh cuan kejepit
Yen kejepit langka mungupe eman temen kita uripe

Dadi peteng mata atine
Ora eling pangerane

Apa kuat sira badane
Ning neraka ya siksaane

Ayu mikir bakale mati
Nyawasaken dateng gusti

Ayu mikirbarang haq
Iku amal ora rusak

Ingkang sabar ati cangkem
Nyata iku ana Islam

Ora sabar langka taqwane
Ora manfaat ing ilmune

Nure ati sing pangerane
Cocogna amal badane

Karo hukum nabi utusan
Perintah wajib kesunahan

Nur hidayah panclenge ati
Emong eling kepawate ati

Katone gampang dening angele
Lamun ora pegot gandule

Ayu pasrah kabeh atine
Ing kanjeng nabi awan bengine

Iku pasti den tulungi
Gelem njaluk waktu bengi

( Malam Senen tgl 2 Sa’ban 1376 H H / 1956 M )

Buru – buru tetepana perkara hak
Yakin pisan amale ora rusak

Kita urip saking Alloh kang maringi
Kudu manut perintah Alloh awan bengi

Ayu wedi kita urip ning salahe
Lakonana perintah wajib lan sunnahe

Kita urip ning dunya waktune tobat
Kita urip saban waktu nggon syahadat

Ahli pertanian

Guru ngatur selamatan dunya akherat
Saban tanggal selamatan aja keliwat

Tiap – taip tanggal cilik bengi selasa
Semono ugah laku tanine ingkang kersa

Ayu batur kumpul tajuk luwih utama
Niatana ngurip – ngurip ning agama

Laku Sunnah kang semangat enggal – enggal
Lumayanan wajibe kurang kanggo nambal

Aturane Ibu Hawa Bapa Adam
Nuhun selamet dunya akherat iman Islam

Para nabi para wali den aturi
Nuhun berkahe kula niki nandur pari

Ning wong tua ahli kubur cuan keliwat
Tinggalane bisa mulur lan munfa’at

Pada gumantung wowohan pala kependem
Aja kerangsang hawa nafsu dadi adem

Awas pinutur kecerbonan wis kosong
Ora ngatur ing Agama banget lolong

Pisangkala gelem tapa napani dunya
Rasakna ning akherat kaniaya

Ayu batur tangi turu diniati
Terus manut kabeh perintah kanjeng nabi

Nuhun paring ilmu ‚amal manfate
Kira amal bisa kanggo sangu mati

Ayu batur pada luruh amal ilmu
Gage takon maring para santri guru

Tanggal sawiji sampe limalas rowa
Maca inna anzalnahu aja robah

Awan puasa bengi melek Limalase
Nambah umur dunya selawase

Ayu diuji sira amal badane
Pengahabisan buku ditutup ning tahune

Negara
( Malam Rabu tgl 4 sa’ban 1376 H / 1956 M )

Ayu njaluk ning guru jalan kang welan
Aja kesasar atine kelindih syetan

Badan iku ya ibarate negara
Ati iku kerajaan binantara

Anggota badan iku tentarane
Nurut pimpinan raja iku tindakane

Yen rajane Raja syahadat nguasani
Kabeh badan ibadah kang dilakoni

Ingkang faham Ati iku kerajaan
Awas kelindih dipengaruhi syiton

Bala syaiton hawa nafsu dunya Iblis
Ora ma’rifat manjing ati luwih gelis

Luwih cepet syiton pengaturan
Agamane rosululloh sing pangeran

Iku badan welan nyata welan kemusrikan
Syaiton njajah ning ati lali pangeran
Ayu bebalik atinira inkang asor
Sebab waktune iku uwis asor

Ayu eling mumpung urip kag utama
Yen wis kubur ora keterima

Ati ngelingi ning badan akeh salahe
Syirik ‘ujub hasud riya toma’ bae

Ayu batur pada sabar lan tawakal
Elingana wajib Sunnah enggal – enggal

Camplang campling wong ning kubur njaluk mulih
Wong disiksa njaluk balik ora olih

Mumpung urip syahadataken lan sembahyang
Aja periyatin aja isin aja wirang

Mbuang zakat romadone puasa
Lunga ngaji sesucine ingkang bisa

( Malam Selasa tgl 10 Sa’ban 1376 H / 1956 M )

Gage njaluk maring Alloh Lan memuji
Supaya cangkem ati dadi siji

Gage ngaji nggawa sabar kang keterima
Beresana awak kula aja toma’

Ayu batur buru – buru gawa bener
Aja kadiran sira alim luwih pinter

Senajana Pinter tapi ora bener
Ya kualik pikirane ya keblinger

Eman temen sira pinter ning dunyane
Iman Islam kudu bener kalakuane

Ayu tangi jaman bengi gawe sabar
Maca solawat ning atine dadi damar

Nuhun dibuka ati kula ingkang mati
Waktu solat eling Alloh sampe mati

Untung wongkang oli pituduh pangeran
Dunya akherat mesti oli kesenengan

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)

Iklan