Tag


Manfaat Syahadat
(Hari Selasa tgl 12 jumadil Akhir 1378 H / 1958 M)
Banget larange sorban salim
Gage jaluk yen kepengen dadi mukmin

Asorna duwe badan aja diri
Gage ngaji syahadat loro bokan kari

Tanda asore kudu nerima dituturi
Pembukaan syahadat kang dateng kari

Alloh nulung nyelametaken maring badan
Sebab ngalap syahadat kang penghabisan

Waktu urip waktu naza pepisahan
Sebab guru dadi saksi pembelaan

Waktu sing umah maca syahadat
Niat gelar agama Islam ingkang kuat

Terus maca idzajaa setutuge
Maca tasbikh Lan istighfar setutuge

Aja lali sira maca terus-terusan
Malaikat pada ngawal bebarisan

Lamun lali sira maca kalimahe
Syetan ngawal penuh baris ing umahe

Iki jaman panas berat luwih panas
Gage tauhid kang musyrike bakal tiwas

Sebab bodo uripe langka pikire
Luruh dunya awan bengi meleter-meletere

Tempo mati dunya kabeh ya ditinggal
Tekang kubur jerat jerit jaluk amal

Awak bodo bareng-bareng ngulatane
Laku badan kang apik jero atine

Luwih merem kebujuk maring dunyane
Ngaku pinter uripe langka benere
Sapa wonge ngestokaken Alloh rosul
Tekad lampah pengucape manut rasul

Ya kegolong kejumlah wong olih ni’mat
Para nabi para wali wong solihah

Wong kang gelem ngeluhuraken agamane
Yakin bagus waktu urip Lan matine

Senajan panas ora kerasa ning panase
Alloh paring anti panas Lan susahe

Alamate olih fadole pangeran
Lara Susah seneng ora keributan

Bagja temen wong kang manut gusti rosul
Dohir bathin dosane pada ucul

Gelem lunga ngaji terus wudlu nunggu waktu
Diampura dosane pada metu

Yen kepengen disakseni malaikat
Berjama’ah subuh ashar pada mangkat

Malaikat nikelaken kawulane
Nuhunaken ning Alloh pangapurane

Jasmanine yen lara njaluk ditambani
Rohanine yen lara jaluk dijampeni

Durung subuh maca ya hayyu sepragate
Patang pulu papat dadi obate

1.2. Percaya Guru
( hari selasa tgl 22 Robiul Akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu ngaji bareng-bareng ning syekhuna
Barang telu kabeh batur weruhana

Pahamna syahadat loro maring ati
Kira-kira aja luntur sampe mati

Awan bengi ayu jaluk kang temenan
Nuhun tetep nur Muhammad kang temenan

Asorna kabeh badan ning sepepadan
Njalanaken kabeh hukume pengeran

( Hari kamis tgl 5 robiul akhir 1378 H / 1958 M )
( Hari kamis tgl 5 robiul akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu batur kang percaya maring guru
Ya syahadat iku tobat buru-buru

Syetan teka ruipa badan kang banjiri
Terangna syahadat loro ingkng sirri

Ayu batur ingkang terang lan waspada
Aja kongsi syetan marek arep goda

Sira terang ing syahadat ingkang sirri
Iman islam sampai mati aja kari

Oranana wong kang kuat ning ibadah
Anging kelawan pitulunge Alloh ta’ala

Aja ngaku obah meneng bisa dewek
Ngaku bisa obah meneng ya munafik

Wis mati badan kita hakekote
Tapi gelem cocok kelawan Syare’ate

Yen sira pada ngaku dadi wong mati
Kudu eling nurut perintah kang sejati

Awak kula asal langka dadi ana
Kang kuatir gage nggandul ning syekhuna

Manusia kumpul arah makhsyar diperiksane
Amal solekh limang waktu diridhone

Yen sembahyang sholate eling barange
Manjing neraka terus jungkel ning jerone

Ayu ditambah sholat Sunnah kelakuane
Obah meneng Eling Alloh pikirane

Manut Guru
( hari Selasa tgl 11 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Alkhasan summal khusain
Ngopeni ati ingkang open

Mata ati gage melek
Supaya aja munafek

Sira dunya kon gocekan
Manut guru pengaturan
Nganmbah dalan kenikmatan
Obah meneng eling pangeran

Gage tambah ibadahe
Ning dunya sira pasrahe

Amal soleh kang balapan
Ora gawa kemelaratan

Laku Sunnah kang tawakal
Lumayanan kanggo tambal

Wajib kurang lan sabare
Mbesuk landrat ning maksyare

Tingalana awak bodoh
Ora deken syahadat loro

Kanggo ngupas jaba jero
Nguripaken badan karo

Meleka ati Pinter nyolong
Dodok bareng ora lorong

Kanjeng nabi den hormati
Dunya akherat manfa’ati

( Hari Selasa tgl 15 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Duwe mata ayu batur tingalana
Awak bodo ayu manut ning syekhuna

Awak bodo ingkang wekel ngelingane
Gage batur kang wekel tangi bengine

Awak bodo ora duwe apa-apa
Pengen Pinter Qur’an hadist ya ngalapa

Ngaku Pinter tentu ngerti Qur’an hadist
Ora manut Qur’an hadist iku Iblis

Jaman akhir pinter-pinter omongane
Tapi ora gelem aman ning badane

Tanda aman cangkem ati Lan badane
Gelem pasrah nurut perintah agamane

Percekcokan badan ati tujuane
Nyata pisan durung sidik ning ilmune
Ayu batur dangdanana kang temenan
Ati rusak pikirna eling pangeran

Syare’ate hakekote kita subur
Wajib Sunnah lakonana aja nganggur

Waktu sepi ana kang diarep-arep
Waktu rame gelem tuku kang sekarep

Ora eling Alloh rosul ning dunyane
Ya disiksa awit dunya kuburane

Wongkang mukmin kudu ana ning buktine
Tanda bukti manut eling ning gurune

Mikir wajib lan Sunnahe luwih awas
Ora ketipu ning dunyane mikir beras

Santri kiyai ngakune dadi ulama
Wajib Sunnah lan sabare ora terima

Ana geger sanpai entong masih melarat
Ora takon tabarukan ning syahadat

Urip tua ora ngisi sira elinge
Ngerebut pangkat mikir dunya lan barange

Buru-buru gage luruh ning panutan
Aja ngejar hawa nafsu dadi syetan

Iki jaman wis ngumpak jaya gedekan
Kang menangi mepet nafsu eling pangeran

Kang delenge barang weruh luwih seneng
Manjing hak syare’ate dadi temen

Tawasulan

Ingeta batur wulan rajab wis dibuka
Puasaa yen badane emong cilaka

Weruhana kidul gunung lor segara
Mumpung dunya luruh mulya mong sengsara

Yen puasa jaluk selamet anak putu
Telung dina kanggo awak anak putu

Musryik nifak fasak toma’ ning badane
Fajir dolim buangana ing atine
Tetepana dukha tahajud sholat hajat
Pengen sugih selamet dunya akherat

Yen pengen mangan sira kudu kasab
Gage eling ning maksyar bakal dihisab

Bareng-bareng anak rabi bebaturan
Mugi selamet dunya akherat lan kuburan

Keselametan mumpung dunya ya jaluka
Aja kongsi ning akherat nyemplung neraka

Kita urip wajib muji Llan syukuran
Suci dhohir bathin peparing pangeran

( Malam Kamis tgl 2 jumadil Akhir 1378 H / 1958 M )

Saiki musuh wis kepung riung
Arep mendi sira bakal jaluk tulung

Sing kidul baris balane lodaya
Arep nyerang ning wong kang gawe kaniyaya

Sing kulon baris balane mbah kuro
Arep nyerang wong kang ora jaluk pangapura

Sing lor baris balane mas gandasari
Nyerang wong kang ora duwe syahadat sirri

Sing wetan baris balane mbah roga
Nyerang wong kang ora ngadel ning suwarga

Berjama’ah jalukena balane embah roga
Lanang wadon bersatu supaya siaga

Sholat ngaji terus donga kang bersatu
Dhohir bathin yen uripa dadi jitu

Ati salim jalukena nyi lodaya
Gage dikerja yen uripe dadi mulya

Ati suci jalukena mas Gandasari
Gage dilatih badane bokatan kari

Hasud toma’ ’ujub riya lan takabur
Mungkar kesimben gagian cepet digempur

Semono akehe alat senjatane
Ngusir musuh kang ana jero atine
Sedurunge nyerang sira ya hubungan
Karo syahadat loro macae eling pangeran

Laku Sunnah jalukena mbah kuro
Lakonana yen kepengen dadi perwira

Urip badan urip ati serba wani
Dunya akherat ora bakal nyilakani

Angkat bondan cideng terus kali jati
Mangkat dandan wis sedenge akeh wong mati

Aduh rakyat pada mabok pada mendem
Dikon urip sira iku ora gelem

Gage geregah badan ati lan pikire
Dadi cadangan mimpin batur anggotane

Yen pemimpin ilmu umum ilmu agama
Qur’an hadist syahadat loro akal nerima

Akal eling weruh kabeh ning patokan
Ikhlas iku dadi dalan ridho pangeran

Sikil napak ning dalan kang jejeg bener
Kelakuane manut rosul ingkang angger

Ati suci terus jujr ning tujuane
Adil aman subur makmur kelakuane

Amin-amin ya Alloh robbul ‘alamin
Mugi selamet sedayane tiang mukmin

Awit cilik luruh dunya langka kumpule
Lawas jamane dunyane langka jejege

Awit cilik sampai tua langka elinge
Iku nyata wongkang tuliyan kumprune

( Malam Sabtu tgl 11 dzulhijjah 1378 H / 1958 M )

Kawitane mulang embah kuncung rolase
Pitung tahun sampun tutug ning watese

Buru-buru kabeh batur beresana
Ati sabar buru-buru terapena

Saban mulang kang dienggo tawasulan
Nuhun-nuhun saged ngaji eling pangeran
Terang badan urip dunya nggo mekaya
Tinggal wajib akherat kesia-sia

Laku haram murtad musyrik ingtikode
Ning syahadat aja pada ngande-ngande

Ya ngerasaa atine di padangena
Kang gelem nurut aturan syekhuna

Ora gelem diurus bakale lolong
Wakil bagi bonggan sira pada lolong

Yen kepengen nemoni mas gandasari
Ya manjinga kabeh santri ning syeh hadi

Terus edan kabeh santrine syekhuna
Banda nipu sebab gelem ngelanggengena

Eling Alloh kang untung murid syekhuna
Dukha tahajud sorban jubah langgengena

Sun tawasul ing kabeh pengen diterima
Aduh gusti pangeran mugia nerima

Sebab nyata tawasul dadi kuncine
Sira nyembah malaikat wali nabine

Jaluk gandul lengawangi tutup putih
Maring umat gage-gage kudu bukti

Gage gandul perintah Alloh perintah rosul
Aja lunga sampai mati cuwan ucul

Gage tangi tengah wengi sholat tahajud
Den paringi panjaluke wongkang sujud

Ya nganggoa sorban putih jubah putih
Kabeh bala dunya akherat dadi nisih

Bagus-baguse umat sabar lan tawakal
Gelaraken ning syahadat ora gagal

Aja urip nutugi kesenengane
Kang diperintah sulaya kabeh gelakonane

Dadi welan kita urip ning dlolime
Laku badan nyulayani ning hukume
Ibarate kaya manuk ning kurungan
Den cukupi mangan nginum ning majikan
Manuk kurungan ora nana ingkang nepel
Ora den candak bagen parek ya kecawel

Beda karo manuk mabur separan-paran
Den ulati sebab ora duwe majikan

( Hari Selasa tgl 25 dzulqoidah 1378 H / 1958 M )

Ganti wulang syekh ’arobi sampuniki
Aja kaget bakal akeh wong diwuruki

Wasiate syekh ’arobi ning santrine
Ya panggebug wis numpak iki jamane

Poma santri aja turu sore-sore
Maca kursi yaasin solawat obore

Ya aturen kabeh murid tawasulan
Tapi aja maksa ngurus ning jaburan

Peparinge gusti Alloh ingkang nerima
Tapi poma aja tinggal syarat agama

Ngaji bakhti ya kasabe saban dina
Duwe ilmu diparingi iftakh lana

Karepe nafsu ning pekaya luwih solot
Tapi cuan amal akherat pada alot

Kubur iku mata ati ya nyatane
Yen nerima madangaken ning kuburane

Duwe ati aja pada dugal degel
Ibadahe dedongahe orapada diandel

Tujuane wongkang urip werna loro
Yen kepengen bukanen syahadat loro

Syukuranana urip dadi kaulane Alloh
Syukuranana badan dadi umate rosululloh

Sabar tawakal ikhlas ridho ning atine
Gelaraken perintah rosul ning badane

Eling Alloh aja pada selewa-lewa
Ingkang khusyu lan batur dadi kegawa

Dangdanana ngurus badan dewek-dewekan
Cuan ngamprak tingkah badan kemusyrikan
Kudu sabar kita bodoh lagi belajar
Aja pada wani-wani gegantar

Nuhun syafa’at wong kang wis mati
Perintah cegah supaya katon ning ati

Laku badan kudu ana wates-watese
Usum pegebug iki bakal seteruse

Ayu batur kudu nerima ning awake
Ora nerima badan yakin ning rusake

Ayu batur awak bodoh edengena
Aja hasud kabeh muride syekhuna

Awak bodo ayu batur aja nerima
Gage sinau gelaraken ning agama

Badan waras gelarna iman islam
Ya pengaji lamun weruh sampai paham

UBUDIYAH
Syarat Ibadah
( Hari senen tgl 7 Jumadil Akhir 1378 H / 1958 M )

Ati suci nguasani kabeh badan
Ya syahadat madangaken ning pikiran

Kita bodoh akuwen kebodohane
Terus manut miturut pitutur gurune

Syarat ibadah iku werna loro
Suci ati dhohir bathin  jaba jero

Cukul dewek niat dewek ning atine
Niat atine cukul gawe kebagusan

Weruhana udan iku werna loro
Udan banyu hudan rakhmat syahadat loro

Udan banyu nggo nyuceni jasmanine
Hudan rakhmat nggo nuceni rohanine

Wongkang takwa keudanan hudan rakhmat
Dadi seneng sugie dunya akherat

Aran takwa pertimbangan ingkang nyata
Luruh dunya lan akherat sama rata

Waktu nimbang cejantunge kudu teras
Kasab dunya lang akherat aja malas

Aran teres badan obah lan menenge
Saking qodrot irodat Alloh ya elinge

Nandur kapas belajar nganti lan nenune
Ya jahite wajib ajar ning gurune

Gawa wajib sempunane kelawan wajib
Sholat nutup ‘aurat iku kabeh wajib

Barang wajib-wajib kasab ning awite
Bisa kuat yen cukup sira syarate

Mata ati kang awas olihe gandul
Akal bejad tekad salah dadi bedul

Tanda bukti pengen mangan mong molah
Awan turu bengi ngamprak nyata salah

Gage ngalap dunya ira maring rosul
Puasaa telung dina aja ucul

Saban-saban minggu iku telung dina
Awit selasa rabu kamis lakunana

Den bukane rizki badan jasmani
Lan dibukane rizki badan rohani

Ya jampine dukha tahajud kalimahe
Asal melarat terus seneng ning sugihe

Anjaga lisan
( Hari Selasa tgl 11 Rajab 1378 H / 1958 M )
Ati sujud maring Alloh kira manggon
Tahun sewidak terus aman manjing keraton

Ayu batur diraksane bebarengan
Aturane syekh ’arobi kerajaan

Engetaken duwe cangkem pengucape
Omong bagus nyelametaken ing uripe

Ati iku sebagian kerajaan
Urusana negarane dewek-dewekan

Ngaku Islam tutupana badan sekujur
Wurukna anak rabi lan sebatur
Ngaku iman badan ati kudu cocok
Eling Alloh turon dodok melaku ngadeg

Sami watir Ngaku dadi wongkang mukmin
Luruh keridhon mumpung urip kang periyatin

Nerima Ning Allah
( Hari Selasa tgl 5 dzulhijjah 1378 H / 1958 M )

Arep mendi badan ira ya nurute
Ngintil rosul kurang cocok Syare’ate

Ngawulane ning Alloh pet ngelingane
Nyata pisan ora dadi ngawulane

Kang wis sugih masih pengen ning sugihe
Langka pisan uripe langka pasrahe

Kang miskin ning kadare langka ridhone
Oranana muji syukur penerimane

Ngaku iman tauhid ilang ora kerasa
Bukti ora ngandel Alloh kang kuasa

Aduh santri kapan bae ya nerimane
Ya uripe pijer ngumbar ning nafsune

Diresayag nguruwag umah ya kengelan
Kang ngersaya repot mikir ning pangane

Ngersayane ngorbanaken tenagane
Nyata welan bareng-Bareng ning dunyane

Iki dasare wong kang alim tujuane
Ikhlas ridho gelaraken agamane

Awas batur bakal akeh peperangan
Saban dina wong kang urip arang-arangan

Sira ora ngandel aja kongsi kitane pegel
Tahun sewidak bakal akeh gulu tugel

Sebab tugel ning syahadat ora ngandel
Nyi mas ayu gandasari sampun tegel

Mata Papat
( Malam Selasa tgl 4 dzulqoidah 1378 H /1958 M )
Gede cilik tua enom jaluk bon
Maring guru ning dunyane kira getun
Ora getun ning gurune bakal kutil
Urip dunya akherat bakal didedel

Gelem bon diparingi mata papat
Luruh dunya lan akherat ya manfa’at

Mata dhohir ngolek dunya pegawaiane
Mata bathin eling Alloh pegawaiane

Ya digjaya wongkang duwe mata papat
Nyugihaken ning dunya sampai akherat

Tapi awas luwih gampang ning patine
Terus mati yen kegebug iringane

Kiwe tengen kudu ana ning abote
Tetep camplang ora pada ning bobote

Wongkang bon kudu bisa ngelakokaken
Ora bisa tetep bakal ngerugikaken

Wong kang bon kudu ana ning boreke
Ngaji syahadat kudu sering ning mareke

Abot kiwe terus jomplang timbangane
Terus lembek akherat kaya kinana

Abot tengen terus jomplang timbangane
Dadi toma’ emong kasab ning dunyane

Bagus-baguse wongkang nyekeli timbangan
Lempengaken jantung lorone timbangan

Ora lempeng terus bacin ning dadane
Sebab bohong eling Alloh ning atine

Bacaan Sholat Sunnah

Gage donga ba’da salam sholat sunnah
Kaping papat sira maca aja salah

Ayu batur bebarengan jaluk sabar
Kira pasrah iman islam aja samar

Nuhun sabar pasrah kula ning cecoban
Kuataken ora ina tambah mulya

Den wacane qobla dzuhur ba’da salam
Kaping pitu derajat luhur iman Islam
Latihan Ngerajeg

Gage tangi sedurunge waktu subuh
Jaluk rezeki lan gepite kira teguh

Kursi inna anjalnahu ya jodone
Ya taline sholat bengi kelakuane

Ya dedegen aja manut ning nafsune
Terus digapit amal soleh ning atine

Kerjanan awit rajab sampai puasa
Gage jejaluk maring Alloh kang kuasa

Nuhun munggah derajat dunya lan akherat
Puasaa bengi sholat lan munajat

Lan badane sodakoa kang utama
Wewehana wong kang ning agama

Yen kepengen sira dadi wongkang mukmin
Ulat bagus semu ajer ora periyatin

Ayu manut kang miturut ning gurune
Ya tirua tingkah bagus kelakuane

Ati mangkel ngatur awak turut perintah
Tanda melek laku ala ya dicegah

Awak bodoh gage pada jaluk wuruk
Kursi inna angjalnaahu gawan besuk

Coba batur pikirana kesalahan
Pati belai pasrahana ing pengeran

Kepengen Mukmin

Yen kepengen Dadi mukmin ya ngalai
Ning karepe nafsu kudu disudahi

Aja jangkerik sira umpamane
Gelem didu banget bodoh agamane

Pengen mukmin kudu ana ning bibite
Ya lurua nur Muhammad syare’ate

Terus Iman syahadate manjing ati
Ora pecah ora luntur sampai mati

( Hari Selasa tgl 25 Sa’ban 1378 H / 1958 M )

Wong kang mukmin wajib ngeraksa patang perkara
Ngemot harta waktu belanja awak ira

Wurukana ilmune kang gelem-gelem
Yadelengen aja pada ngumbar ning cangkeme

Maksa-maksa ngumbaraken dadi fitnah
Nimbulaken iri dengki dadi salah

Ari mukmin iku ana alamate
Lulus atine eling Alloh ma’rifate

Kang setia ngemban dawuh ning gurune
Sumpingaken bener-bener kelakuane

Insafaken ning kalangan perjuangan
Aja katon ala maring sapepadan

Ayu bareng buletaken ya sebatur
Yen ora bulet masyarakat dadi ibur

Gede cilik tua enom lanang wadon
Ya raksaen aja pada ngerusak keraton

Alloh Allo ya Alloh kholifah rosul
Bareng geguru pituture aja ucul

Tambah ilmu kudu gelem tambah amale
Aja munafek dawuh guru sing rosule

Dodok bareng guru mulang kaudanan
Hudan rokhmat bathin eling ning pangeran

Timbul pikir luwih alus ing atine
Gelem nelangsa mengingat kabeh dosane

Bagus-baguse menusa deleng awake
Ngerasa bodoh ngerasa ina ing badane

Sugih Dunya akherat

Jaman akhir pikir ira keributan
Ya rajege aja kongsi diranja syetan

Ya rajege ayat kursi ya macane
Telulas ewu pinjul telu itungane

Lekas rebo kudu pol dina selasa
Saban waktune pitu-pitu kudu kersa

Ngerajeg kuping mata cungur lan cangkeme
Kira-kira ati suci barang harame

Sapa wonge naklukaken sedulure
Ingkang papat kelima ati panjere

Diparing sugie ora rerawat
Miskin dunya kaherat ora masakat

Diijabah penjaluke tinurutan
Sekepenge atine ya keturutan

Sewise pol telulas ewu punjul pitu
Teka mati aja tinggal maca pitu

Pekir ora nemen-nemen ning ngulati
Sekrentege ati kuh bakal bukti

Kuping ngerungu dawuh Alloh kebagusan
Mata ningal kudrot irodat sing pangeran

Cungur ngeraksakena sifat qudrot irodat
Cangkem muji kalimat Alloh aja telat

Ati suci hasud riya ’ujub takabur
Akal eling nimbang amal aja mundur

Akal ora eling Alloh banget ala
Tetep kafir arane kafir nyembah berhala

Kuping mata cungur cangkem  lan atine
Akal ma’rifat ngerasa obah sing gustine

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan