Tag


AKHLAK
Mangan kang berkah
( Hari Selasa tgl 18 Rajab 1378 H / 1958 )

Wong lunga ngaji rongokna ning tutur
Endi kang bagus lakonana kabeh batur

Yen kepengen pituduh saking pangeran
Duwe akal gagiyan eling ning pangeran

Alamate wong kebuka ning atine
Terusa ngerti iman islam agamane

Sira batur ngatosaken ning atine
Terus lali kesasar sira pikire

Wongkang ngaji pengen selamet dunya akherat
Sugih dunya mugi Alloh paring berkah

Nuhun berkah pangan kula kang setitik
Saban tingkah elinga waktu paceklik

Maca bismillah ba’da salam qobla subuh
Ping selikur aja kurang aja imbuh

Pengen sugih niat muruk ning bature
Lumayanan kanggo sangu ning kubure

Sediaa kabeh sira maring pangan
Kira adem aja mumbul hawa syetan

Pemborosan ning dunyane kudu mikir
Ora mikir pemborosan dadi fakir

Gage jaluk sanak rabi lan sebatur
Nuhun sabar sedawane panjang umur

Ngirim Ahli Kubur

Ayu batur titenana
Sega jabur kirimana

Wong tuane kang wis ninggal
Senen jum’ah aja tinggal

Wong tua ngopeni anak
Rasa repot rasa blenak

Awit cilik sampe gede
Ngarep-ngarep supaya duwe

Barang tua ora eling
Apamaning sega sepiring

Maca qulhu lan fatikha
Emong maca bagen melumah

Luwih lara ya siksane
Anak ira aturana

Ora milih ganjarane
Awit dunya kuburane
PERINGATAN LAN SIKSA
Melarat
( Hari selasa tgl 5 Syawal 1378 H / 1958 M )

Gusti syarif mulai mulang muride
Gage ngaji supaya hasil maksude

Wulan syura dina kemis tanggal pitu
Kawitana badan rabi anak putu

Memangane ning jaburan kumpulaken
Mangan sega nuli jabur anggeraken

Diharepaken mangan nginum sengelie
Tapi padu aja caplok caplik bae

Supaya bisa beda kelakuane
Karo sato aja pada memangane

Mangan sega nuli jabur aja pisah
Ora kena telat mangan ngalih gena

Ya jamane iku numpak bera bero
Omong ngamprak cekelana syahadat loro

Pikir sowak dadi kasab tinggal putek
Sebab mikir kesorene ora betek

Laki teka rabine gerayang ketimang
Rabi mangan jabur esuk olih utang

Dadi nyata rabine nyolong pangane
Cuman laki keduman ya hurane

Cawis-cawis sega nggo sodakoh
Jasmani ugah rohani ora rubah

Lanang wadon kang bersatu pikirane
Dunya akherat ya suwarga tujuane

Kira-kira urip dunya luwih megah
Terus ngaji syahadate kang kegawa

Iku tanda lanang wadon luwih wekel
Ning dunyane yen kepaten ya diandel

Bal’am bin banguroh
Weruhana bal’am iku alim ilmune
Arep mati eling emas ning atine
Dadi kafir bal’am iku ya matine
Nurut nafsu kegoda maring rabine

Karena sifat kharam kudu bukti
Kudu inget ning selulupan milalati

Yen tumeka nafsu dadi nyilakani
Yen wong mukmin sodaqoe kudu wani

Ati picek ketutupan ning nafsune
Kurang awas luwih akeh ya satrune

Ati perang karo nafsu kudu wani
Wajib Sunnah hak kang bener dibelani

Ayu ngumpul neja ngaji lan bature
Kanggo sangu gawan mati ning kubure

Wongkang mati amal ikhlas gegawane
Kabeh perintah kudu inget ning waktune

Penyakit rohani
( Hari selasa tgl 14 Jumadil Awal 1378 H / 1958 M )
Aduh awak kegila-gila bodone
Ning syahadat ora gelem gegurune

Dikon Pinter kita jawabe wis ngerti
Ya gumede takabure sampe mati

Gede-gedene dosa iku ya takabur
Senajan ibadah ilang amale ajur lebur

Dadi kaya leliwis sira umpamane
Selulup maning jumbul garing ning badane

Kader talang bagen alim ning ilmune
Udan gede mari udan langka banyune

Ngaji sembahyang luwih akeh ganjarane
Yen takabur ilang kabeh ganjarane

Den obahaken ning Alloh langka ngerasane
Sebab picek atine langka rasane

Tetep dosa sebab kita ora ngerasa
Aja mang-mang ning akherat dipun siksa

Wong gumedeh takabure jero ati
Ora ngerasa-ngerasa sampe tekang mati
Wis jamane kuwalik pikirane
Wongalima ngadiraken ning ilmune

Wong sugie ngadiraken ning barange
Kang baguse wong bodohe langka wirange

Gage eling poma-poma Kabeh batur
Dangdanana aja kongsi melebu kubur

Ati salim elinge terus-terusan
Muji dzikir sewengi nikmat syukuran

Alkhamdulillah Alloh paring kesabaran
Saged ngamalaken wajib kesunnahan

Syekhuna damar loro nuhun disuled
Nggo ngobori ati picek ingkang wuled

Syekh jabar ngurus murid supaya bersih
Meriksa murid saban tempat dikoreksi

Awas batur luruh bener kang ati-ati
Tut setitik lakonana kudu bukti

Tangekna ati badan sholat tahajud
Ati nuju Alloh paring hasil maksud

Nandur palawija kabeh cecukulan
Durung cukul ngopenane ya kengelan

Yen wis cukul nuli aweh dedempeyekan
Kabeh makhluk memangane pada doyan

Tapi sabar buangana kang temenan
Hasud takabur ’ujub riya kemusyrikan

Durung weruh aja putus keniatan
Ayu jaluk bebarengan tawasulan

Kudu nerima laku sabar ning anggone
Ora sabar nurut syahwat nyilakani

Sakurebe bumi salumahe langit
Maring Qodlo qodar Alloh aja sengit

Waktu sholat ora eling qodlo qodare
Bagen alim waktu sholat tetep blesare
Besuk pisah embok bapa lan anake
Waktu urip ora bersatu ngelingane
Maca solawat tetepaken ning atine
Ngilangaken keputekan sedayane

( Hari Selasa tgl 7 romadhon 1378 H / 1958 M )

Ngaji syahadat luruh sabar lan tawakal
Luruh tapa lan nerima enggal-enggal

Awas santri ketipu maring nafsune
Pada ngku-ngaku pinter-pinter apane

Ngadiraken bisa tobat ora diandel
Sebab tobate kaya dena mangan sambel

Ngadiraken duwe ilmu luwih pinter
Tapi cules mong kerja melarat angger

Ngaku islam masih peteng metengi dewek
Bukti rimang atine masih munafek

Ngaku iman oranana ning pasrahe
Jampi akeh kurang amal wajib Sunnahe

Lung basane bisa nemu akhir umur
Husnul khotimah ibadahe ora nganggur

Kula pasrah maring qodar maksa sumpeg
Pesten ala ora iman jaluk ajeg

Kukla angon kabeh badan maksa ngeranja
Ning maksiat kula niku boten bopten sengaja

Kula angon ning to’at maksa ketinggal
Laku wajib lan Sunnah kurang tawakal

Kula urip ning dunyane maksa seneng
Nurut nafsu kurang tapa enak mindeng

Alloh paring ning cecoban kurang sabar
Tumiba blaie iman kula maksa udar

Dados peripun ning dunya kula uripe
Ya sujude maring Alloh depe-depe

Laku kula durung bener beneraken
Buru-buru maring Alloh pasrahaken

Kaya dene kula gawe wong-wongan
Ya dipasang dienggone ning sandangan
Ya delengen wong-wongan kelakuane
Tenang nerima tawakal akeh sabare

Fitnah Dunya

( Pagi Selasa tgl 7 Jumadil awal 1378 H / 1958 M )

Awan selasa syekh jabar nguwasiataken
Nuhun lampu ning syekhuna jalukaken

Awas santri keputer pikirane
Ningal dunya ngelalaiaken pengerane

Buru-buru fahamaken syahadate
Yen wis faham terus bisa ma’rifate

Dodok bareng tunggal-tunggal panggonane
Tapi beda ning tekad peningale

Obah meneng aja melu-melu ngaku
Yen melu ngaku ati nira masih beku

Sifat mukmin lemes-lemes ning atine
Kedadian kabeh-kabeh sing pengerane

Ora bisa syahadate manjing ati
Selagine wong munafek den enuti

Wongkang kejem sira buntel ning syahadat
Aja ngandel omongane wong maksiat

Terus jujur ati badan kelakuane
Eling Alloh nurut rosul ya buktine

Sugih dunya lan akherat pengen beli
Sebab sabab musabab ya diakali

Sebab ngelakoni asbab nurut gurune
Sugih melarat pasrahana pengerane

Syekh jabar jaluk lampu jalukena
Kita urip bareng-bareng ning dunyane

Iki jaman bakal ngancik kapindone
Haram gede badan kanggo tambakene

Tulungana anak yatim fakir miskin
Den paringi ora putek ora periyatin

Maca nas dawuh Alloh bareng muni
Aja mang-mang gusti rosul kang nakseni

Tapi aja wani-wani gorohaken
Ati ngucap kudu bisa buktikaken

Cilaka temen sira kabeh sembayange
Yen gumantil demen kabeh ning barange

Senajan sembayang-sembayange nggo kadiran
Cuma luruh kanggo sandang kelawan pangan

( Hari Selasa tgl 27 rajab 1378 h / 1958 M )

Sasi rajab nuju tanggal pitu likur
Gage eling aja dengki karo batur

Gage eling mumpung durung tahun sewidak
Warahana kabeh batur lan sepanak

Iki tahun bakal pada timbule fitnah
Ora eling dadi nafsu bangete payah

Ayu niat ajar eling ning pengeran
Niat kabeh ala ketinggalan

Rongokna wasiate mas gandasari
Syahadat kang nyatroni arep buri

Jaman iki gage eling lan mikira
Dodok ngadeg melaku kenang lara

Dulur islam ngati-ati jaman iki
Kengelan pijere ngurusi rizki

Dulur islam jaman niki wajib sabar
Dosa yen sabar pasti udar

Sabar nerima kita dunya laku bakti
Sabar akherat tetep mukti

Duwe cangkem waktu ngucap kesabaran
Eling Alloh gelem nyebut ning pangeran

Paring dalan sapa nyi mas gandasari
Luhur mengko buri

Pengen sabar eling Alloh ya ning ati
Telung dina telung bengi ya dilatih
Kudu misah lan batur awan puasa
Para wali ning belenake iku kersa

Memilihe kadeh awak ning atine
Durung ngerasa awak milih ning belenake

Aja pada sulaya sira janjine
Sira dosa bonggan kegawa matine

Perasaan ngalih urip kang tawakal
Pasti mulya tinurutan kabeh amal

( Hari Selasa tgl 9 dzulqoidah 1379 H / 1958 M )

Dulur kabeh kang awas mata kupinge
Fitnah gede tangga anak lan barange

Ora bisa ngatur awak ya cilaka
Nggo cawisan urub-urube neraka

Tumibane wajib Sunnah ing hukume
Akal nimbang putusan ya ning cangkeme

Tapi akal hubungan karo pangeran
Cangkem adil nganggo dawuh hadist Qur’an

Ati bagus cangkem bagus ngilangaken
Kesalahan kang sampun diturunaken

Ibarate godong lempung lan banyune
Ora nempel kabeh bala ning badane

Sampun yakin guru ngecap ning batuke
Nyerepaken syahadat maring batuke

Alkhamdulillah dadi muride syekhuna
Kang wis ngandel tambah mulya ora ina

Akal cangkem mong-monge kang ati-ati
Kang mareki yen ngertia diobati

Dulur kabeh aja kaget satru nira
Rubung-rubung ngelingaken awak ira

Luru dunya cuma kanggo sangu waras
Ya ngambaa dalan Alloh sampai jelas

Cawis-cawise mumpung ana ning dunyane
Kanggo sangu ning kuburan panggonane
Ngaji tawasul ragamna ya sebatur
Aja kongsi tabrak-tubruk jero kubur

Ingkang khusyu waktu ngaji tawasulan
Aja kongsi dialani sedalan-dalan

Batur kabeh ngati-ati duwe umur
Amal soleh anak rabi lan sebatur

( Malam Rabu tgl 21 ’Asyura 1378 H / 1958 M )

Weruhana jamane jaman walikan
Ora eling derajat turun kehinaan

Wong kayane dadi turun kesugihan
Kang sugihe ya keblinger pikirane

Sebab nyata ora eling ora bener
Emong Pinter tapi adat kaya laler

Yu pikiren pikirana sampe terang
Gusti Alloh nulungane pirang-pirang

Seser diwalik ayu merambat ning wadahe
Ora kentir kang ngandel dawuh guru dawuhe

Weruhana iki jaman sampun ganti
Kang ora weruh ketinggalan kawan mati

Nyamaraken ibadah kelawan sare’at
Eling Alloh den murahi waktu sekarat

( Hari Selasa tgl 1 Robiul Awal 1378 H / 1958 M )
Terus gelem ngambah dalan kebagusan
Manut perintah ninggal cegah terus-terusan

Den paring nikmat melebu ning atine
Ya rumesep ning ruhani sampe mati

Sapa wonge mider-mider ning dunyane
Pasti picek amal akherat ning atine

Wedenana mata picek langka sing nuntun
Poma-poma tinggal Sunnah Gage getun

Sangu Kubur

Pengen selamet ngelakonane kang temenan
Wajib Sunnah cuwan lali ning pangeran
Ngumpulaken sangu mumpung ning dunyane
Kanggo sangu kubur masyar panggonane

Aja sangu hasud dengki takabure
Ula kelabang kala jengking ya bature

Kita dunya di kongkone waji milih
Ngaji syahadat pikirane kudu ngalih

Qodlo qodar gusti Alloh kang gadahi
Kita nurut tapi ita mong belai

Bisa milih nafsu kita dadi kalah
Wajib Sunnah sah wenang ora salah

Yen kepengen dadi umat gusti rosul
Duha tahajud lan wiridan aja ucul

Ayu bebatur gage tagi buru-buru
Jalanaken sabilul khoirot cuwan keliru

Yen wis ucul bala serandil era eru
Wong Islame bakal entong ya separoh

Nurut guru torekote maring Alloh
Wajib ngelakoni perintah guru saking Alloh

Maca syahadat kaping telu aja keliwat
Duha tahajud tunjinane dadi syarat

Maca ya kafi ya fatahk nuli karcis
Nganggo jubah sorban putih ingkang percis

( Hari Selasa tgl 10 Robiul Akhir 1378 H / 1958 M )

Ayu batur cuwan badan sira luntur
Supaya getol ibadah sangu kubur

Bocah santri ngeraksa badan ngati-ati
Cuwan bae ngeraksa badan kedinginan mati

Aduh gusti awak kula ya kepripun
Balik sing dunya awak lebur dadi getun

Baru kerasa kacung bayi melebu kubur
Ngemet syahadat arep maju dadi mundur

Baru kerasa kacung bayi tekang genah
Ora bisa ngeraksa badan dadi hina
Saban tiang gelem bakhti dituturi
Terang welan syahadat kalih dikawuri

Rongoknana wiwitan simbara dingin
Abah wareg mulang murid ya sing bengen

Aduh murid tulung-tulung ning dunyane
Izroil teke mandut roh ning badane

Sore sabtu selametane ya setebok
Kanggo ngirim niatana bapa lan embok

Ayu batur eling Alloh mumpung dunya
Ora eling sira bakal kaniyaya

Hukum Alloh hukum rosul ayu diamba
Besuk maksyar den aubi kayu kastubi

Luwih wangi luwih seneng luwih adem
Wajib Sunnah ngelakoni ingkang ayem

Awan bengi esuk sore ngelakonane
Ingkang wekel sira ngajar ning badane

Gage ngaji mumpung ana pembukaan
Syahadat loro sangu balik akhir zaman

Kita dunya kuatire dadi kafir
Yen kafir ning akherat dadi fekir

Qodho iku hukum Alloh luwih jembar
Alloh paring akal eling aran jembar

Nuli cocog eling amal hukumane
Ahli Sunnah waljam’ah ya arane

Ora cocog eling Alloh lan amale
Muktazilah kejaba saking rosule

Ora mukmin ora duwe ya syafa’at
Selagine umat ridho ning maksiat

Sapa wong nginjen-nginjen maring Alloh
Den paringi nur Muhammad Qudrot Alloh

Luru dunya ning amal ingkang wani
Sejen kang mekaya sejen kang duweni
Ati eling luwih penting luwih awas
Urip matne Alloh rosul banget melas
Bapa tani yen nenandur ya niatana
Bokan kepengen ning makhluk ikhlasana

Kanjeng nabi praktek pinter nusun agama
Amal soleh yen temenan ya diterima

Bagja untung ati kang bangete ikhlas
Seneng dunya lan akherat selawas-lawas

Siksa

( hari Selasa tgl 12 Jumadil Akhir 1378 h / 1958 M )

Ganti wulang wulangane gusti ali
Aja kaget bakal akeh wong kang ngalih

Pada ngali wong mukmin rodhotul madinah
Wong kafire ditinggal alam syakowah

Aja eman aja abot ning pekaya
Ya ngebona ning suwarga bakal mulya

Ngulati pekaya awit cilik sampe tua
Ketinggalan sira mati ora digawa

Yen takabur percuma sira urip
Nggo dasare neraka dadi intip

Ngadiraken sugih pinter urip dewek
Yen ngaku urip dewek ya munafik

Yen kepengen dihukum wis mati
Kudu nyata awak kabeh manut gusti

Ora manut uripe masih diaku
Nubruk roh izroil ya karo kuku

Ya disebrat padane sewu pedangan
Diuyah asem panas perih peperengutan

Ning gelitan disebrat ya ditarik
Luwih bagus patine tenimbang kirik

Ora diaku umate kanjeng nabi
Bonggan ibadah tho’ate ora wusul

Ayu dipikir kemandian ning uwite
Kabeh alam sing kanjeng nabi ya awite

Banget welan urip ira ning nunute
Ayu nggandul ngati-ati ma’rifate

Aja gumede ngadiraken duwe apa
Yen dipegat dunya akherat kaya apa

Cilakane kemaduan terus garing
Wong matine ora pada mati maning

Pemisahan bakal teka ya jamane
Ora sabar wis pegel ya ngentenane

Aja kongsi eling dunya mati kafir
Eling Alloh rosululloh kang dipikir

Kuping tungguru ngakune Alloh perentah
Cuwan keliru ngelakonane dadi salah

Duwe mata tigalana awak kula
Aja kongsi pada tiru gawa ala

Boten terima nyi ayu gandasari
Ing tawassul inna angzalnaahu ditinggal kari

( Hari selasa tgl 19 Dzulkoidah 1378 H / 1958 M )

Mas Gandasari jaluk dipayungi
Umat kang ala pengen beli ditulungi

Jalukana mas gandasari ning santrine
Apa nanggung apabeli ngelakonane

Sira nanggung kita sanggup ya mayungi
Kabeh umat ya diraksa tak tulungi

Kita jaluk nugel rambut ya potongen
Nyebut Alloh terus eling bebarengan

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan