Tag


Cara Bahagia

1.1. Ngatur harta benda

Harta benda kanggo sangu agama
Sodakohe gawe amal kang utama

Dipercaya duwe benda ning dunyane
Ya golangen kira cocog aturane

Ora beres nyilakani ning dunyane
Sira mati terus gawa siksaane

Anak putu kira tetep agamane
Sira mati kira olih ganjarane

Ya ajaren eling Allah lan Rosule
Gelar Syahadat aja pegot ning amale

Gelar Syahadat kawitane kudu terima
Ya bibite ilmu amal kang utama

1.2. Pengen Sugih
(Hari Selasa Tgl. 17 Muharrom 1379 – 1380  H / 1959 – 1960 )

Gusti Allah duwe sifat qudrat irodat
Menusane kewajiban ngaji Syahadat

Ya asale menusa sing qudrat Allah
Ya asale dunya saking Rosulallah

Ya pahama syahadat taukhid lan rosule
Pengen sugih aja pegot gandulane

Ngaji Syahadat sugih dunya lan akherat
Eling Allah manut rosul cuwan keliwat

Tapi bukti kang mlarate para santeri
Senyatane durung paham syahadat syiri

Geludug lor terus geludug ning parine
Arep nyawah luru utang ngongkosane

Aduh umat kegila-gila kerene
Waktu dunya oliha luru ya pangane

Geludug bumi terus menga ya tempate

Terus mati langka amal syahadate

Aduh umat kegila-gila kerene

Waktu dunya oliha luru ya pangane

Geludug syahadate

Yen ucul ning syahada banget lecute

Ngaku bisa ning syahadat bisa apane
Dhohir batin ora nana kebagusane

Kiyai santri ngaku bisa ning syahadat
Tapi bukti senengane ning syahadat

2. TOREKOT SYAHADAT
2.1. Manfaat Syahadat
( Hari selasa tgl 5 syafar 1380 H / 1960 M )

Yen wong mukmin gawe amal niataken
Grenjet ati cangkem sikil ngelakonaken

Ungkil-ungkilen karo keridoane Alloh
Gerenjet ati ati eling Alloh rosululloh

Ucapaken cangkeme kalimah Alloh
Tindakaken sikil sedalane gusti Alloh

Syahadat iku buntel barang ingkang papat
Ya bukanen nyuburaken dunya akherat

Syare’at torekot hakekot ma’rifat
Sempurnane gelem buka ning syahadat

Ngerasakaken obah menenge ya syahadat
Manjing metune ambekan campur syahadat

Ngadekaken limang waktu syareate
‘Ujub riya toma’ kesimban kemungkaran

Embok bapa lan guru iku torekot
Mulyakaken kang nuntun dunya akherat

Weruhana kanh dadi keridoane
Embok bapa lan guru sira buktine

Ana panganan kang enak sirane tapa
Aturaken ning guru lan embok bapa
Bisa subur lan makmur iku dalane
Sira ngelanggar gampang pisan cilakane

Welas asih iku dasare ma’rifat
Banget bencu kaya korun kang kiyanat

Ngaweruhi ing batur kang lagi susah
Aja kongsi dijaluk gagian nyerah

Bagja temen untung temen ikhlas atine
Gawe amal bisa kabeh gelakonane

Sebab guru sira gelem tabarukan
Gelem ngaji ning syahadat penghabisan

Wong kang ikhlas atine dadi obore
Madangaken ning dunya lan kubure

Buka syahadat yakin pisan ning berate
Bisa buka diterima sira tobate

Anak lanang pertandane duwe iman
Manut guru ning wong tua bangete eman

Ora ikhlas gawe amal buru-buru
Ya bosenan phite kaya emperu

Ya maksiat luru guru nin liyane
Ning syahadat penghabisan wulangane

Badab gelem dituntun maring kuburan
Alloh paring selamet badan lan atine

2.2. Syarate demen guru
Syarate telu demen maring guru
Ikhlas ridho setia ning perintahe

Awas santri bakal ana keribedan
Ngaji syahadat gage masang ning latihan

Awan bengi bakal ribut ning pemikiran
Gage jaluk nuhun ning tulung ning pangeran

Ora ngandel ning pitutur guru kita
Kenang blai iku yakin ingkang nyata

Guru nuntun kesugihan dunya akherat
Yen gelema pada buka ning syahadat
Ayu manut kang miturut ning gurune
Mumpung ana kang nuduhaken dedalane

2.3. Undangane Ngaji Syahadat
( Hai sabtu tgl 11 Robiul Akhir 1380 H / 1960 M )

Ngaji syahadat iku telu undagane
Gage ngaji kira korup ning ilmune

Alamate kang korup iku ilmune
Yen ngadege dadi putih bayangane

Undag awal syahadat bangsa syareat
Cangkeng nucap ping telu maca syahadat

Terus putih sekabahane badan
Sorban putih jubah putih kesunnahan

Undag pindo syahadat bangsa hakekat
Akal elig ati suci ya manfa’at

Akal bergerak bayangane iku ati
Akal eling ati suci dadi putih

Akal ora eling Alloh kemusyikan
Iku kafir ora nana keimanan

Undag telu syahadat bangsa torekot
Gelem niru ning lakune syarif hidayat

Ati hasud ‚ujub riya takaburan
Ya cilaka ora nana keislaman

Ya tapaha jaluk sifat qudroti rodat
Aja buka yen durung gantine sifat

Ayu batur gage munggah pengen beli
Yen kepengen laku pikir kudu ngalih

Ngadang-ngadang Alloh paring kemudahan
Aja pada putus asa eling pangeran

Syarate selamet cukulane poma-poma
Ya selametane ya mekaya sabar lan nerima

Pantangan ngusuh ngising weruhana
Aja madep ngetan ngulon wedenana

Pengajian ayu dipaham sampe mati
Kanggo jaman ngarep kang bakal dilakoni

Murode panggonan seneng ati
Wong ngisisng Nunggoni apa nunggoni bersih

Murode nguyu najis ( eling dunya )
Wong urip nunggoni apa nuggoni eling

Wong ning dunya nunggoni eling
Yen ora bersih ora bisa eling

Ya tapana wong mukmin gelar agama
Laku selamet mekaya sabar lan nerima

Iki jaman wis ngumpak bening banyune
Kena iwake sing mancleng sira atine

Dedongaken muji sepi suarane

Turun dodok ngadep siap ning atine

Ayu batur eling Alloh aja telat

Yen ora eling gage maca ning syahadat

Sebab Alloh katah pisan peparinge

Wajib makhluk eling Alloh ya atine

Yen kepengen diasihi ning akherat

Gagiyan mukmin selamet dunya akherat

Ya ajaren anak rabi lan sebatur

Cocogaken lan syare’at ingkang akur

Ya manf’at kabeh ilmu maring baan

Alloh paring titel pangkat kewalian

( Hari sabtu tgl 25 Robiul akhir 1380 H / 1960 M )

Ngaji syahadat tandurane para wali

Buru-buru qudrot irodat diakali

Aran qodrot irodat bolong tengahe

Wali ninjau mider-mider luru genahe

Ya ngulati wong kang kosong ya atine

Terus manjing para wali ning badane

Ayu batur dilatih dohir bathin
Nggo cadangan waktu ngarep ya zamane

2.4. Penyakit rohani

Ning waktune ana kali mujur wetan
Iku nimbul sebalane patih kiben

Seja ngrusak ngudal-ngadil keimanan
Pengrusake ngelarani sekabeh badan

Musuh kuna timbule ngerusak syahadat
Terus timbul para wali bela syahadat

Ayu santri apa kuat apa beli
Yen ora kuat nyambat ning parawali

Tapi santri ngora nana cobaab fitnahe
Kabeh bala sing Alloh iku lumrahe

Iku picek kabeh santri peninggale
Nyata durung demen perintah ning rosule

Kang nulungi cuma embah kuwu dewek
Gage ngaji ning syahadat aja anggek

Waktu lunga lan dodok mandeng ngetan
Maca ya nur terus mandeng pangeran

Gage korop kabeh santri enggal-enggal
Aja kongsi musuh timbul waktu budal

2.5. Wiridan ba’da Subuh

Ana papat garis tiklek itungane
Jentik loro tiklek kuku ya unine

Kaping pitu kudu cocok latihane
Bisa ilang dugal degel ning atine

Ngebeki ati ikhlas iman lan syahadat
Ya kiyai haji santri ahli to’at

Ati ora iman ikhlas lan syahadat
Bagen pinter qur’an hadis ya maksiat

Lamun kita masih dawa ning umure
Ya kepolan taubat to’at muji dzikire

Tingalana batur kita kang wis mundur
Gawa apa sangu mati jero kubur
Wong kang urip ning dunya gawea batur
Dicontohi batur kita mlebu kubur

Qolbi salim buang hasud takaburan
“Ujub riya toma’ kesimben kemungkaran

Iku aran ‘ulama rosyid ning ilmune
Munggah pangkat derajat akherat ning dunyane

Iku wong kang ngaweruhi Matlab pitu
Bisa nutup lawangan neraka pitu

Panggonane Qolbi salim ya ning ati
Nyengiti pitu kang pitu kita ulati

Kang nuduhaken dudu santri dudu kiyai
Ya syekhuna kang duwe ilmu sirri

Pengen weruh gandulana ya wong wolu
Aja engkeg tabarukan gage melu

Ya hadi ya ‘alim ya khobir ya mubin
Ya wali ya khamid ya Qowwim ya Khafid

Saban-saban bengi senen ya balapan
Akeh-akehan senajana ya dewekan

( Hari selasa tgl 21 syfar 1380 H / 1960 M )

Saban-saban rayap mesti ana gendone
Saban-saban wong kumpulan mesti ana arep-arepe

Talang syfa’at saking rosulullah
Talang karomah saking syarif hidayatulloh

Ngeluhuraken agamane Alloh
Bisa nyecah wong ngelakoni kemungkaran

Welas asih sapepadan
Gelem nulung wong kang butuh nalang wong kang susah

2.6. Latihan maca ya hadi

Latihane arep kapan ngawitane
Kabeh bala kira misah ning badane

Pitulas ewu ya hadiyan ning wacane
Lan pitungatus wolung puluh ning itungane
Dewek-dewekan aja kurang aja wuwuh
Arep maca ya nyambata ning embah kuwu

Yahadiyan berjamaah aja diitung
Aja mandeg ngenteni batur kang durung

Ati busuk pikir entong kemusyrikan
Pasti apes matine kenang saradan

2.7. Latihan Puasa

Latihan limang dina ya puasa
Ya bukahe gedang kembar ingkang kersa

Jaburane cengkaruk dibebek gula
Wedangane banyu jarang aja salah

Iki dunga tangi turu jam satu bengi
Ngawitane maca waktu puasa

Iki jaman srandil metu huru hara
Maca salimna kholisna sampe turu

Wasiate embah kuncung ning putune
Gage nutup ning syahadat ya badane

Ngaji syahadat gegodan pirang-pirang
Wajib nyerang ganjarane pirang-pirang

Ngaji syahadat kudu ingkang kuat
Sebab uripe aja pda karo adat

Gandulana gusti sinuhun kebon melati
Lagi gelaraken syahadat sejati

Angeges-geges ati ngenes ngerasa ati
Ngetokaken banyu mata bari nangis

3. MASAH JASMANI

3.1. Kendaline badan
( Hari selasa tgl 24 muharom 1380 H /1960 M )

Ayu batur ngaji syahadat ingkang open
Kira paham akale dadi pendeman

Akal sehat ya syahadat kendaline
Ngelesi nafsu nyelametaken ing badane
Laku sugkan iku nafsu kang nyilakani
Sira nurut dituntun dalan neraka

Waktu nafsu kang belani iku syetan
Bujuk alus sejane ngerusak ing badan

Syetan manjing ning ati terus rundingan
Karo nafsu ngerjaaken kemusyrikan

Bukti akal cekak dasar pertimbangan
Misah haram karo halal kebathilan

Tingalana awak kula masih bodo
Bebarengan mepes nafsu dadi kendo

Sifat pemimpin kudu gede akale
Nimbang perkara karo hukum Alloh rosule

Langka akal ora nana agamane
Ora syhadat cuma nafsu aturane

Bukti qur’an hadist ngatur sira nyingkur
Ora eling ning akal bakal kubur

3.2. Regane Awak
Terang welan wis ganti iki jaman
Kabeh barang ditimbang ana regane

Tinggal awak ati kang lanhka regane
Kon diuji qolbi salim ning badane

Diko selamet ya atine lara wora
Hasud toma’ takbur riya ya lelara

Iku penyakit buru-buru tambanana
Ati mati langka regane dadi iman

Keraten ati akl wis ora jalan
Pijer toma’ putek mikir sandang pangan

Awasaken wong kang ngaku eling pangeran
Kiyaine kang ngukumi hadist qur’an

Yen ora putek ditimbang hadist qur’an
Wajib nyetop nafsu kang dituntun syetan

Kiyaine akal syetan ning syahadat
Qur’an hadist ngatur dunya lan akherat
Aja ridho wong alim ning maksiat
Ning santrine ngaji ya gawe khiyanat

4. TANDA-TANDA

4.1. Tanda-tanda lacut

Dadi lacut ora ngandel enem perkara
Ning pengabang ora ngejer lara wora

Ning pengancam ora wedi ora gemeter
Ngadiraken mulang kitab luwih pinter

Ning perentahan wajib Sunnah nyepelekaken
Bagen Sunnah durung umum mong jalanaken

Iku nafsu durung tauhid ma’rifat islam
Bagen ngaji qur’an hadist ya wis khatam

Ning cegahan haram riba kiyang ngerana
Iku nafsu bagen pinter dalile ana

Kiyenge nafsu pengen mangan mong molah
Padu hasil senejane nerajang salah

Gusti Alloh ya janjeni ning makhluke
Gawe bagus ya diwales bagus ya bdane

Ngaku iman sira wedi akibate
Iku pada tingkah nabi ya anute

Yen menusa aja sulaya janjine
Netepi janji bagusaken turunane

4.2. Takabur
( hari selasa tgl 4 jumadil Awal 1380 H /1960 M )

Katugna akal kang sampe luas
Dunya akherat supaya duwe tugas

Pinter bener jumlahe barang siji
Tapi ana balane lamon diuji

Ibarate telapak tangane epek-epeke
Barang siji tapi loro ning arane

Luru bener ora gelem rerebutan
Tapi luru pinter pada undak-undakan
Kita pinter terus ngaku pinter dewek
Pikir cetek ati engkeg ya munafik

Pinter bener aran loro barang siji
Ora bisa paham lamun ora ngaji

Pada ngaku kelawan sifat irodat
Ya psangen akal kelawan syahadat

Syahadat tauhi di rumesep maring ati
Syahadat rosul rumesep badan terus bukti

4.3. Nur
Akal eling dadi teles bisa rembes
Kaken pikir eling aja males

Nure akal nure ati kang madangi
Nure lakone badan awan bengi

Ya syahadat nurul ilmi akal sehat
Suci keturunsn nur hidayat

Nurul ilmi nur hidayat nur qomar
Suci akal eling ora samar

Nur ilmi nur hidayat dadi siji
Nur anwar wong kang ngaji

Kita ngaku katoge qudrot irodat
Bukti badan laku ning maksiat

Dudu santri nyatane iku bajingan
Gede wong kang ora eling pangeran

Sapa wonge tekani tempat turune
Arep sholat ning bengine

Gunakaken akal eling ning pangeran
Kepengen diparingi kenugrahan

Gunakaken ati suci ingkang bersih
Kepengen diparingi welas asih

Gunakaken laku badan manut rosul
Kepengen kemulyaan ingkang muncul

Sapa wonge kepengen subur lan makmur
Sikil medal sujud syukur

Iklan