Tag


Aduh gusti kula nuhun pangapunten
Sekatae dosa kula ingkang wonten

Gede cilik dosa ati dosane badan
Mugi kersa ngampura gusti pangeran

Bukah ati tutupana cacad kula
Nuhun dipecat ati kula ingkang ala

Bade sinten kang ngapura sekabeh dosa
Anging gusti panjenengan kang kuasa

Dosa samar panjenengan langkung periksa
Mugi-mugi ngapura sekabeh dosa

Alkhamdulillah kula muji kesyukuran
Gusti Alloh kang nebihaken Kemusyrikan

Ayu santri ingkang paham pikirane
Maring nadom aja bosen apalana

Yen di kajih bisa weru ning anggone
Yen wis weruh duwe ilmu ana kanggone

Jaman dingin rapat wali cerbon girang
Dipun imbal desa bulak Jatibarang

Ngrundingaken maju mundure syahadat
Gelem nampa apa beli kabeh rakyat

Santri ngandel ning pituture syekhuna
Ilmu amal iman islam ya sempurna

Masjid mekkah sing nunggoni para wali
Dipun imbal tanah jawa kebon melati

Weruhana santrine syarif hidayat
Dadi wali sebab ngaji syahadat

Sira weruh terus geguru ning syahadat
Ning timbulane gusti syarif hidayat

Aja dumeh sira bisa ning syahadat
Sira bisa ning syahadat munggah ning adat

Ayu wedi watir maras ning atine
Akhir umur bokan blolih pangapurane

Gage tangi bengi sholat tahajud
Den paringi penjaluke wongkang sujud

Jaluk apa ning dunya disediai
Sugih pinter bener saking Ilahi

Gusti Alloh ngampura dosa ora angel ora apa
Tapi delenge tobat sira kaya apa

Awak sira awan bengi kacanana
Ingkang awas tindak lana titenana

Yen kepengen dadi mukmin kudu ngalahi
Aja wani madoni akhire belai

Poma aja wani sira nukari
Ingetaken dadi batur mengko buri

Arep tukar karo batur aja wani
Yen wania sira iku nggo upan geni

Alloh Alloh Alloh ya rosululloh
Kabeh badan kang nguasani gusti Alloh

Nuhun-nuhun kekuatan jalanaken
Ning perintahe kang sampun ridlokaken

Lamon iman gelem nyebut asma pangeran
Tetep aman muarah sandang murah pangan

Rokhman rokhim iku welas winelasan
Maring umat maring Makhluk sepepadan

Iki jaman wis akhir kari setitik
Yen ora mikir gawe amal ora katik

Jaman akhir ilmu ilang manfa’ate
Bagen kiyai ahli tapa langka kramate

Jaman akhir Sunnah nabi digeguyu
Sing geguyu yakin pisan wong keliru

Jaman akhir Sunnah nabi disengiti
Bonggan sengit kejaba umate gusti

Jaman akhir Sunnah nabi ora digawa
Sing nyekeli luwih panas kenimbang wangwa

Jaman akhir Sunnah nabi didugali
Poma batur aja ucul diganduli

Dajjal la’nat sore jum’at pada metu
Seja ngulati ngaku duwe anak putu

Dajjal iku matane kang kiri siji
Omonge sulaya ora netepi janji

Batuke dajjal diwaca tulisane
La’ natulloh ‘ alal kafirin ya unin

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan