Tag


Sebabe mi’roj bumi langit pada urusan
Tapi hikmah karo karone pada tukaran

Jare bumi luwih bagus tinimbang sira
Alloh maesi segara gunung lan negara

Pirang-pirang wiwitan lan bengawan
Kanggo contone wog kang duwe iman

Mundak isun srengenge wulan kang berharga
Pikirana kursi ‚arsy lan suwarga

Pirang-pirang lintang buroq ana ning isun
Ora ngerti kabeh makhluk butuh ning isun

Bumi jawab pada towaf pada mursalin
Para nabi para nabi lan muslimin

Pada jiarah ing baetulloh kabe makhluk
Wetan kulon lor kidul pada njaluk

Mundak isun pada towaf malaikat
Ning baetul makmur kabeh rokh ning akherat

Ning suwarga rohe nabi lan mursalin
Lan ning isun rokhe mukmin lan mursalin

Pikirna sira langit syayidil mursalin
Onjo makhluk kekasih robbul ‘alamin

Pungkasane nabi ana ning isun
Sempurnane rerubah ana ning isun

Langit meneng ora jawab ngerasa kalah
Ana ning bumi nabi Muhammad wakile Alloh

Enggal matur langit maring Alloh
Nuhun diunggahaken rosululloh

Hai jibril kita jaluk ditekakaen
Ing brantae ati kita nyata kaken

Jibril terus masang lapak lan kendali
Tekakaken maring buroq ing kanjeng nabi

Jibriol marek ning buroq seja ngomongi
Ayu buruk mudun nekani kanjeng nabi

Buroq tangi kang maune lagi ndeluk
Ngerasa bunga kelingan asma kang ning batuk

Weruhana isra mi’raj kanjeng nabi
Kon sesuci tindakane kanjeng nabi

Wis kecerita kanjeng nabi waktu mi’roj
Ayu diraksa urip kita aja murtad

Kanjeng nabi kesah mi’roj ba’da isya
Munggah langit pitu subuh ana ning mekah

Wulan rajab bengi senen pitulikure
Waktu iku kanjeng nabi bade sare

Sayidina ja’far sayidina hamzah kanan kirine
Boten dangu dugih malaikat lorone

Nalika ngundang malaikat jibril alon-alon
Sebab ketingal kanjeng nabi siweg turon

Kanjeng nabi wonten ing hijir ismail
Nuli den timbali ning malaikat jibril

Kanjeng nabi ngerungu nuli enggal wungu
Bari ngandika kanjeng nabi sapa iku

Nuli jawab aku malaikat jibril
Nuwun ridlone panjenengan tiang adil

Malaikat loro nuli diaturi manjing
Dodok bareng sorote bening

Kanjeng nabi maring jibrli nuli nakoni
Dines apa iki jibril mene waktu bengi
Niki kula bakta dawuh saking pangeran
Kula mreki kengkeng ngiriomaken sampean
Kanjeng nabi nuli enggal jawab salam
Serta matur kanjeng nabi ning pangeran

Jibril nuli matur maning ing kanjeng nabi
Panjenengan kedawuhan dalu puniki

Awit makkah sampe dugih masjid aqso
Teras munggah maring langit saking kono

Malaikat jibril isun mangkat gawa apa
Serta isun ditimbali ajeng punapa

Gusti Alloh arep bendu apa ora
Apa gusti bade paring pangapura

Jibril jawab bumi langit pada urusan
Dados kula kengken ngalap panjenengan

Punten malih dalem agung sesembahan
Nyediai maring gusti kejemberan

Nunten malih gusti Alloh nyediai
Pangapura kanggeh gusti kanjeng nabi

Kanjeng nabi nuli takon ning malaikat
Pangapura kanggo isun apa nggo umat

Umat isun cilik-cilik sugih dosa
Ora olih pangapura tetep disiksa

Jibril matur gusti nabi aja melang
Umat panjenengan asal aja mang-mang

Sampun tutug malaikat loro tutur-tutur
Kanjeng nabi enggal dipun bakta sumur

Dugih sumur kanjeng nabi dikon anteng
Dipun bukah dadane sampe ning weteng

Kanjeng nabi dibedel iki perlune
Bade dipun suceni jero atine

Malaikat loro sampun beres nucenane
Lajeng dipun isi ilmu sedayane
Serta dada lan gigir wonten tulisan
Tetengere akhire jaman cape nabi
Jibril matur mangga gusti haturan mangkat
Kula bakta tunggangane kang luwih katat

Engal dandan kanjeng nabi nuli metu
Sesarengan kalian tiang tiga iku

Kanjeng nabi ngadepi buroq gegrijogan
Aja nunggang yen iki dudu utusan

Jibril nyandak ning buroq ngomongi terang
Hai buroq apa sira ora duweni wirang

Aja mangmang iki nyata kanjeng nabi
Ingkang dadi utusane Allohurrobi

Nuli buroq ning adepan gelem anteng
Ngrasa wirang sampe peningale peteng

Buroq metu keringete sebadan kujur
Sebab ngrasa kita iki ya takabur

Nuli buroq depe-depe ning kanjeng nabi
Sebab pengen enggal-enggal di tunggangi

Kanjeng nasbi nuli diaturi mangkat
Nunggang buroq dipun iring malaikat

Jibril mangkat ya sewiwine dibeber
Sebab arep barengi buroq mabur

Ya buroqe terus beber seqwiwine
Nuli mabur sampun nitih kanjeng nabine

Jibril ngiring ning tengene kanjeng nabi
Sebab jibril perlune nyekel kendali

Malaikat mikail ning kiwene kanjeng nabi
Iku perlune bari nggeceki sangga wedi

Kanjeng nabi lumaku tampa aaturan
Kengken sembahyang patang panggonan

Mula-mula mudun ning masjid madinah
Sebab iku ning kono tempate pindah
Kapindone mudun ning negara madian
Nuli sholat sampun salam enggal dangdan
Kanjeng nabi sholat niku banget kersa
Iku ning madian tapakane musa

Ping telune mudun ning gunung tursina
Kanjeng nabi mudun konoh banget bungah

Kanjeng nabi sholat maning rong rokaat
Nabi musa ning kono waktu munajat

Kaping pate mudun ning baetul lakmin
Kanjeng nabi nuli tandang sholat maning

Sasmpun salam kanjeng nabi nuli meriksa
Baetu lakmin tapakane nabi isa

Kanjeng nabi lumaku ningal perlambang
Pirang-pirang kanggo nyontohi umat

Mul-mula kanjeng nbai ningali tiang
Digiring-giring kaya wedus pirang-pirang

Pada wuda tur pada mangani eri
Enggal takon maring jibril kanjeng nabi

Jibril jawab contoh umat kanjkeng nabi
Waktu dunya ngutangi balik nganaki

Mengkin kondur saking ngeriki enggal nasehati
Maring umat aja pada gawe kianat

Mantek oragawe aman ning negara
Lan akhire wong iku dadi sengsara

Kanjeng nabi ora leren terus amblas
Ningal malih wong lagi nggedigi endas

Endas digedig remuk pada betataran
Bener maning digedig maning terus-terusan

Esuk soreawn bengi ora berenti
Nuli takon maring jibril kanjeng nabi

Jibril jawab contoh umat panjenengan
Ngelakoni sholat ora manut ning aturan
Mengkin kondur saking riki tutur-tutura
Maring umat ngelakoni sholat aja lara wora
Aja pada ngelakoni sholat kaya wong rudat
Mengko akhir nemu siksa banget berat

Ningal malih kanjeng nabi ning wong akeh
Pada ngadepi daging lan daging menteh

Pada mangani daging menteh kang diuleri
Daging mateng kang bagus ditaroh mburi

Kanjeng nabi maring jibril enggal takon
Kabeh nabi maring umat banget open

Jibril jawab contoh umat panjennengan
Waktu dunya ningal rabine deleng wong lian

Panjenmengan mengkin kondur saking niki
Tuturana kabeh umat kon ngati-ati

Boten danguh kanjeng nabi ningali mali
Maring kaum pada nangis jelah jelih

Pada nyakari raine terus ning dada
Gocar gacer sebab nganggo kuku waja

Mulak malik tumpang tindi ora leren-leren
Kanjeng nabi maring jibril enggal takon

Jibril jawab iku contone kawula
Kang ngomonge ngrasa ora duwe dosa

Menawi mengkin panjenengan sampun kendur
Tuturana umat kabeh aja takabur

Aja bae kandane pada rerasan
Tuwas ibadah nampa siksa sing pangeran

Boten danguh kanjeng nabi ningali tiang
Sepuh sanget sandangane serupa abang

Panggone kaya masih bocah perawan
Gelang kalung lambe abang tur pupuran

Kanjeng nabi ora ningal ora nulih
Lamon ningal maring uga blolih
Malikat jibril enggal nyentreg buroq malih
Kuatir kanjeng nabi bokan ningali
Nuli matur mlaikat jibril ning kanjeng nabi
Untung temen panjenengan boten ningali

Lamon panjenengan wau purun ningal
Mesti umat panjenengan kabeh mungal

Ora gelem kon pada ngelakoni agama
Tungkul melulu senenge ngakali dunya

Ikah wau wng wadon ganbare dunya
Katon gagah gembira nyatane hina

Mengkin ngajeg umat kabeh jaken iman
Omongana aja ucul keislaman

Boten danguh dugih ning negara palestin
kanjeng nabi niku mi’roj dohit bathin

Waktu iku kanjeng nabi pinanggihan
Klawan nabi kabeh uluk salam

Sampun dugih ning masjidil aqso kabeh
Kanjeng nabi mereng ning suara rameh

Par nabi-nabi kabeh pada mangsuli
Ning salame gusti kula kanjeng nabi

Para nabi kabeh pada ngaturaken pemuji
Untung temen bagja temen gusti nabi

Kanjeng nabi ugah mangsuli ning pemuja
Langkung bagja wong kang pada gelem muji

Manjing mesjid kanjeng nabi terus shoalt
Sampun salam terus nuli suara komat

Rampung komat para nabi bebarisan
Jibril nyandak kanjeng nabi kon dadi iman

Rampung sholat kanjeng nabi atur pamit
Medal sing masjid nyandak anda munggah langit

Awit langit sepisan tumekah pitu
Saban langit jibril jaluk bukah pintu
Alam malakut eloke luar biasa]
Oara nana padane ning alam dunya
Kita kabeh pengen mukmin kudu percaya
Mula-mula kanjeng nabi meriksa syurga

Jembar wera ning jerone banget lega
Ning jero gedong panganane werna-werna

Cukup komplit segala-gala wis ana
Gedong surga iku ana tulisane

Umat kabeh kang manut perintah gustine
Lajeng pindah kanjeng meriksa neraka

Ula kelabang kalajengking rante geni
Wong ning disiksa neraka awan engi

Kanjeng nabi meriksa neraka terang katon
Ning neraka sing akeh iku wong wadon

Waktu dunya ora syahadat ora sholat
Lan wong wadon kang ora open ning aurat

Kanjeng anbi nuli munggah ning sidrotil muntaha
Dewek bae ora karop sapa-sapa

Kanjeng nabi ngajak jibril ora gelem
Sebab ora olih ijin sing gusti dalem

Gusti nabi kula ngiring boten teras
Lamon teras mesti kula nemu tiwas

Mung semene kula gusti ya derajate
Boten sami kalih apnjenengan ya pangkate

Kanjeng nabi nulimunggah kiambekan
Dugih ngeriku kerungu suarane kolam

Kanjeng anbi terang pisan mireng koalm
Lagi nulisa amale wong sebumi alam

Waktu kanjeng nabi munggah kolam pecah
Sebab kaget ningal gusti rosululloh

Kanjeng nabi piambekan tambah jujur
Terus manjing kanjeng nabi ning khabibnur
Pirang-pirang khabib kanjeng nabi iku weruh
Sampun tutug manjing khabib nampih weruh
Kanjeng nabi nuli kelipet iku badane
Ning mega nur terus sedayane

Sira sifat basariyah jaman makan
Terus kebuka kabeh sifat kesempurnaan

Gusti Alloh nuli dawuh ninh kanjeng nabi
Hai Muhammad jaluk apa sira kon mrene

Kanjeng anbi ngaturaken nabi-nabi liyane
Abdi pasrah punapa mawon saking panjenengan

Ya Muhammad tampanana telaga kautsar lan kabeh umat
Sapa bae umate kang dipai syafa’at

Gusti Alloh nuli perintah ning kanjeng nabi
Hai Muhammad lakonana seket waktu awan bengi

Kanjeng nabi nampani dawuh saking pangeran
Nuli kondur jujug jibril kang nunggu ning dalan

Kanjeng anbi nampi kondur ning aturan
Saking nabi musa kon jaluk persudan

Bolak balik kanjeng nabi ambal ping sanga
Kari lima kanjeng anbi dikon nerima

Kanjeng nabi nuli kondur maring mekah
Bakta dawuh pengaturan saking Alloh

Kanjeng nabi kesa mi’roj ba’da isya
Munggah langit pituh subuh ana ning mekah

Ba’da dukha kanjeng nabi medal ning lawang
Nuli abu jahal liwat ngundang-ngundang

Hai Muhammad ana khabar apa bengi mau
Abu jahal nakoni bari geguyu

Kanjeng nabi jawab boten isin-isin
Wau daluh paman kula sing palestina

Ning masjid aqso pirang-pirang para nabi
Kula sholat ning riku kon ngimami
Durung tutug jawabe terus disentak
Hai Muhammad omong ira aja ngamprak
Ngaku dingin omong ira aja sekarat
Kita arep ngumpulaken kabeh rakyat

Supaya omong ira disakseni
Kabar bener apa palsu mau bengi

Mengko rakyat yen wis kumpul sira cerita
Siaraken kabar ira ingkang ceta

Aja kurang aja luwih omong ira
Yen omonge sira pengen dipercaya

Kanjeng nabi jawab mangga paman enggal-enggal
Kula nunggu rakyat ora bakal ditinggal

Abu jahal mider-mider ngundangi rakyat
Lanang wadon kon kabeh pada mangkat

Wis kumpul kabeh wong ning arsane
Kanjeng nabi tambah bungah pikirane

Sebab arep ngelahiraken kewajibane
Rakyat ngandel arep beli ngelakonane

Rakyat ngumpul abu jahal nuli ngongkon
Hai Muhammad ceritakena kabar ira aja alon-alon

Kanjeng nabi berita aken waktu ning palestin
Rakyat rameh surak-surak ngisin-ngisin

Kanjeng nabi tegak tenang terus cerita
Durung tutug ceritane ana sing banta

Wong wadone mencut-mencut ya cangkeme
Edan goroh Muhammad iku omongane

Lanag wadon tingkahe selewa-lewa
Waktu iku abu bakar kan dadi ketua

Abu bakar nuli nahan ning suara
Hai rakyat menenga dingin sementara

Iku nyata Muhammad iku omonge bener
Saking sirane nyatane keblinger
Sepine wong ana wong ngacung tangane
Hai Muhammad jaluk keterangane
Masjid aqso iku pirang kilo iku adoe
Lan lawange lan sakae pira kabehe

Malaikat jibril kebat turun gawa gambar
Kanjeng nabi rakat jawabe rakyate bubar

Rakyat bubar bari ngomong Muhammad duwe sihir
Kanjeng nabi nasehat terus sampe akhir

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan