Tag


Ali Usman Hasyim.

Isi Manusia

Waktu diisi mata cangkem bisu mata merem
Ning tahajud sorban jubah ora gelem

Bagus-baguse menusa bersih atine
Lan tumandang ing perentah kabeh badane

Ora gampang jaluk selamet dunya akherat
Yen gusti nabi boten paring ning syafa’at

Gusti nabi ora bakal nyafa’ati
Selagine ning keridhon ora gulati

Ora bakal gusti Alloh ngeridhoni
Selagine kabeh cegah dilakoni

Ora bakal gusti Alloh ya ngeridhoni
Selagine kabeh amal mong ngelakoni

Ati sujud ning Alloh manut rosule
Kira ngisi badane yen parek ajale

Aja kongsi getune selawas-lawas
Wong kang mati yakin iman ora tiwas

1.2. Hake Manusia
Pengen mukmin beresana hakkul adam
Senjatane ilmu amal ma’rifat islam

Pengen mukmin beresana hakkul Alloh
Iman tauhid muji syukur maring Alloh

Pengen sekepel ya pikiren ning asale
Apa haram Apa riba yaa olihe

Yen Wis terang aja buru-buru mangan
Mujiya syukur rizki saking pangeran

Dadi tambah vitamine kemelaratan
Gelaraken bagus wong kang eling pangeran

Ora beres vitamine kemelaratan
Gerakan ala seneng-seneng dadi syaitan
Insan kamil tata tertib sopan santun
Ora eling maring Alloh bakal getun

Kanjeng nabi ora deleng ning kandane
Tapi deleng wong kang bisa ngelakonane

Janji Manusia

Den percaya agamane gelaraken
Pada sungkan ora kiyeng jalanaken

Nampa janji saking Alloh ana wolu
Sira nanggung jabang bayi nui metu

Islam selamet ora hausd lan takabur
Ujub riya toma’ kesimben karo batur

Hijrah ngalih pikir aja ngeling-ngeling dunya
Eling Alloh rosululloh tetep mulya

Jihad merangi hawa nafsu aja salah
Lakua hak aja bathil aja kalah

Sodakoha jabur pangan lamun luwih
Yen sodakoh sira hajat aja nagih

Puasaha ing romadhon kudu eling
Nutup bolongan ati dadi bening

Amar ma’ruf perentah bagus lakonana
Manut rosul cuwan pegot gandulana

Nahi munkar nyegah ala kudu wani
Endi kang salah endi kang bener kita eloni

Sholat limang waktu sedina sewengi
Terima kasihe badan Alloh kang maringi

Kang ngelakoni gusti Alloh kang ngasihi
Dunya akherat bagja untung den bagihi

MASALAH ROHANI MANUSIA
2.1 Ati Yakin

(Hari selasa tgl 22 Muharram 1379 H / 1959 M)

Embah kuncung ngontroli ora ketenger
Sebab sira atine masih keder
Pengen ningali matane dikongkon melek
Ora percaya qodrot irodat ya munafik

Karcis dibuka yaiku inna fatakhna
Telung ewu punjul telu lakonana

Satu minggu kudu pol ngelakonane
Yen Wis pol lan kudu marek ning gurune

Puasane telung dina ya jamane
Selasa rebo kamis marek ning gurune

Kabeh santri dibuka iku payunge
Kang ora nurut bakal melarat akherate

Hasanudin raden fatah ya saksine
Kang ora nurut ora diaku umate

Inna fatakhna diwaca seakhire
Aja kongsi diwaca tungtunge bae

Ayu santri kabeh bareng pada ujian
Wis ditimbang ya zamane telung wulan

Aja rupek aja ropat ya badane
Niat bakhti kudu ikhlas ya atine

Wis jamane iki jaman keburu-buru
Cuwan mangmang cuwan keder cuwan keliru

Titenana kabeh santri ya cahyane
Ayu melek aja merem mata atine

Titenana kanjeng nabi selirene
Janggut putih sirah butak ya tandane

Ngurus umat otot kenceng sikil pegel
Aja kongsi tahun sewidak gulune tugel

Niatana lunga ngaji ingkang prigel
Aja enggak aja riya pengen diandel

Ules kepengen diandel kanjeng nabi
Malaikat nakseni kang nerima kanjeng nabi

Wasiate embah kuncung ora salah
Buangana enggak ira aja goplah

Wis waktune embah kincung ngelilingi
gawa sapu nganggowa selendang pelangi

suraana sing sumbeh keling
buru-buru umat islam pada eling

Embah kuncung nganggone prabu siliwangi
Supaya umat islam mambu wangi

Laku sidiq ya badane bagusana
Aurad ati salim bagen ngantuk lakonana

2.2. Ati kufur
(Hari selasa tgl 25 Romadhon 1379 / 1959 M)

Weruhana ati kafir patang werna
Ati badan saban dina beresana

Ati atos ngaku gagah ngaku wani
Ngaku pinter ngaku bener nyilakani

Kaya fir’on ati atos dadi engkeg
Tempo perang kesaktine dadi lembek

Ati kaku pada ngandel ning pangeran
Ngaku pinter luwih mulya duwe badan

Kaya iblis emong tunduk sepepadan
Maring makhluk kang diridoni pengeran

Ati lemes pada ngandel ning pangeran
Bagusaken ning pituture pangeran

Kaya abi dholim iku ya atine
Tapi dewek emong sungkan ngelakonane

Ati encer ya semangat ngelakonane
Padu bukti seneng urip ning dunyane

Ya munafik ati madep ning dunyane
Yen ora tembus maring Alloh pikirane

Ati kafir ya kebelet maring najis
Ya sertune hewan syahadat aja uwis

Terus melayu syeton deleng nur Muhammad
Yen ngertia iki jaman ganti abad

Abad awal gusti syarif gunung jati
Abad akhir gusti syarif kembang melati

Tamu gawa berkat karomah Lan kemulyaan
Sira ngandel hormatana kang temenan

Hormatena dodokena ning kursi gading
Yen ngormati ati nira dadi bening

Weruhana santrine syarif hidayat
Dadi wali sebab ngaji ning syahadat

Apa maning iki jaman sampung rupek
Syetan teka musuh ira bakal desek

Arep pada melayu-melayu mengendi
Ngalor ngidul ngetan ngulon ning syeh hadi

Alloh Alloh syekhuna khalifah rosul
Nuhun selamet lan diraksa gage gandul

2.3. Mangan haram
Sifat mukmin luwih kejem ning imane
Bagen kelanti tinimbang haram mangane

Kabeh pangan dimasak telung bagian
Dadi telapang dadi getih banyu puan

Ora kanggo banyu puan kedadian
Dadi sungsum kekuatan badan

Yen pangane barang halal kuat to’at
Yen pangane barang haram kuat maksiat

Senjatane syare’at kelawan bukti
Duwe akal gage mikir gawan mati

Qodariyah jabariyah tumibana
Sebab ora gelem mikir pikirana

2.4. Eling Alloh
(Hari Selasa tgl 3 Robiul Akhir 1379 H / 1959 M)

Ayu batur dirobah kita pikire
Eling Alloh kang akeh muji dzikire

Nuhun-nuhun huda rokhmat sing pangeran
Manut syekhuna aja ngumbar kegagahan
Kabeh pasti gusti Alloh kang dadekaken
Wajib milih gusti Alloh ngridoaken

Ora milih gusti Alloh nyasaraken
Ora milih pituduh kang nyelametaken

Eman temen sira urip ning dunyane
Dadi karo dunya akherat langka sangue

Kabeh nasib ora weruh ning katoge
Kari manut eling Alloh setutuge

Kari kerja awan bengi munajat
Dedongane eling Alloh aja keliwat

Kang ngelakoni olih bagja dunya akherat
Sebab kerja ora tinggal ning syahadat

2.5. Takabur
( Hari selasa tgl 12 Robiul Awal !379 H / 1959 M )

Gusti Alloh ngeluhuraken maring derajat
Yen ngaweruhi pegawean dunya akherat

Kita nerima duwe badan sing pangeran
Luwih ridho ngelakokaken kabeh badan

Kudu loman duwe badan sing pangeran
Aja emong aja sungkan ning pegawean

Eling badan aja duwur deleng sor
Aja takabur bagen nyelondo luwih asar

Ya watire ning batur sira dunyane
Watir badan bagen blolih pangapurane

2.6. Munafik
Ya menusa kabeh bae ana nafsune
Tapi manut eling Alloh agamane

Iku nyata wong kang olih keridoan
Dunya akerat den cawisi ganjaran

Alamat wong munafik iku telu
Bobad omonge kiyeng ngomong kang ora perlu

Den percaya maring batur ngumpetaken
Rupa duwit jabur mangan nyenengaken
3. HUBUNGAN MENUSA KARO HUKUM ALLOH
3.1. Hukum

Hukum iku ana pitu kang ketingal
Wajib haram Sunnah makruh wenang syah batal

Pulitiken tingkah ngucap penggawene
Terus dipasang karo hukum pikirane

Akal sandangan nur hidayat sing pangeran
Ora nyandang moril bejad dadi edan

Edan tingkah pengucape penggawane
Sebab ora eling Alloh kelakuane

Bukti nyata iki jaman sampun karem
Alloh rosul perentah umat ora gelem

Banjir to’at lan maksiat ingkang awas
Yen menusa berpikir kang luwih cerdas

Ora paham ning syahadat ati buta
Bakal kaya wong mati berjuta-juta

Ingetaken tahun sewidak bakal bukti
Sebabe ning syahadat ora ngulati

3.2. Kepengen Mukmin

( Hari selasa tgl 26 robiul Awal 1379 H / 1959 M )

Pengen mukmin aja ngunek-ngunek atine
Kudu sabar nerima ikhlas atine

Aja pada gawe tingkah selewa-lewa
Yen ora cocog kelakuane banget ala

Ya pikiren kita nandur pengen uwohe
Ora uwoh ora nana ya ngunduhe

Kudu terang lan waspada aturane
Bagen sholat haji blolih ganjarane

Eling Alloh aja pada diibur-ibur
Tiwa ngamal barang entong pada kabur

Manut Alloh rosulullah kelakuane
Nyuwun selamet sing dunya sampe matine
Ngaku demen ning agama pada goro
Bukti nyata ibadahe mung separo

Badan madep maring kliblat ya takbiran
Ati ngamprak ibadahe pepatongan

Yen sodaqoh wong sugih diundang hajatan
Tapi pekir kang miskin keliwatan

Wong sugih mangan pangane wong miskin
Bukti nyata ngutangi balik roh dacin

Wong miskin ora nana ning sabare
Mikir mangan dodok awan esuk sore

Mangkat ngaji sembayange nggo pameran
Ya buktine luru rasa pepajangan

Kang pintera ngereribut ning pengaturan
Tapi bukti ora nana keuntungan

Guru ngatur ning murid kang ridho-ridho
Supaya cukul nerima nafsu kendo

Bisa ngaji kasab bakti ning pangeran
Ahli Sunah waljama’ah nggo patokan

Tujuane pengen sugih dunya akherat
Bukti embah kuncung gelar ning syahadat

Ayu santri sodaqoh kang ridho-ridho
Aja gelem ning paksaan kang bebodo

Iki jaman kewalike kamajuan
Salah paham dadi pada berantakan

Tapi sabar aja bosen jaluk tulung
Nabi wali malaikat beber payung

Alloh Alloh Alloh Alloh yaa rosululloh
Nuhun saged bela agamane Alloh

Arti lepet gawa amal ingkang cepet
Supaya dunya akherat bisa selamet

Tantang angin aja nentang pitutur dingin
Ora ngandel susah payah lan priyatin

3.3. Kepengen Muslim
( Hari Selasa tgl 11 Robiul Akhir 1379 H / 1959 M )
Luru iman kang sewiji ning atine
Pengen Islam ya hukumane ya badane

Misah dunya aja ditaroh ning ati
Kabeh hukum aja ngambang sampe mati

Ibadah aja nggo ngulati dunya
Bukti nyata bareng takbir eling pekaya

Ayu dipisah jasmanine rohanine
Dewek-dewek kongkon napak kerjaane

Jasmanine hukumane ning tingkahe
Napakkaken ning wajib karo Sunnahe

Ayu batur dirobah gagiyan bukti
Rohanine madep Alloh pecah mati

Ngaku islam tapi gelem adu-adu
Atos atine durung maca ning asyhadu

Elingana umat islam sedulure
Elingana mati esuk embuh sore

Bakal bagja iman islam lan ilmune
Yen napake dhohir bathin kelakuane

Hadirna ati bergeraka kang sewiji
Yen kepengen dadi umat kanjeng nabi

Ya buntela syahadat iku akal
Bloli ngapura yen pikire banget nakal

Yen menusa gemuke mateni nafsu
Supaya aja duwe titel ’ulama usu’

Watir beli sira manut ning rosule
Yen kuatir tentu awas ning amale

Sabar ikhlas ridho nerima lan syukuran
Terus napak pertandane eling pangeran

( Hari Selasa tgl 11 Romadhon 1379 H / 1959 M )

Iki Jaman terang welan pembalikan
Pengen selamet tetepana pegawaian
Sejen tempat sejen negarane
Ana bedane Islam kafir menggawene

Yen wong Islam mesti manggon tanah suci
Yen wong kafir mesti manggon tanah keji

Islam kafir semanget ngerebut keraton
Ya rebutan derepan bisahe manggon

Yen wong Islam iku nenem penggawene
Wajib buang sira kabeh ning dosane

Hasud takabur ‘ujub riya ya toma’e
Ya kesiben aja cukul ning atine

Lamun cukul dadi patang puluh loro
Terus gerambyang godonge royo-royo

Angel bongkare sebab cukul jero keraton
Ora dibongkar eling Alloh ora manggon

Meronggol pange maca syahadat sepisan
Maca pindo terus tugel ning wiwitan

Ping telune terus bongkar ning tunggake
Dadi wedi keraton ora ana rusake

Terus mukmin sebab ana penggawene
Ganti tanduran gelem nandur agamane

Awas penyakite ngarep-ngarep dunyane
Ya munafik ora gelem megat nafsune

3.4. Dalan
Adolen badane kang dadi ridhone
Banget angel luru maring dedalane

Dalan sing cangkem wis jengak keriyaane
Dala sing cungur wis jengak ke’ujubane

Dalan sing mata wis jengak kehasudane
Dala sing kuping wis jengak ketagawurane

Dalan sing tangan wis jengak ketoma’ane
Dalan sing sikil wis jengak kesimbanane

Dalan sing tenaga pisan kala amal kemungkaran
Endi dalan sing keparek karo pangeran
Dadi mukmin akal waras ati suci
Syahadat sholat ora dibenci

Alloh Alloh syekhuna kholifah rosul
Bareng jaluk ning syeh hadi aja ucul

(Hari selasa tgl 17 Romadhon 1379 h / 1959 M )

Iki jaman pari peluk terang nyata
Nggo nyontohi ibadahe ora nyata

Tunggal ibadahe tunggal setahun
Batur ngisi kita beli banget getun

Aduh awak uripe mendi nunute
Kira ngisi eling Alloh syahadate

Pari megar wis parek mangsa maneni
Bareng deleng pada diluk beli diiseni

3.5.  Perkara Papat
( hari selasa tgl 19 Robiul Awal 1379 H / 1959 M )
Yen kepengen duwe balong sodakoh kupat
Kabeh murid aja ana kang keliwat

Balong iku akeh pisan ning iwake
Yen duweha nyugihaken ning awake

Embok bapa turun pitu olih adus
Kabeh awak bagen ala tetep bagus

Aran balong iku batur ya syahadat
Gelem numbruk pasti selamet dunya akherat

Aran kupat kang kukuh perkara papat
Syare’at torekot hakekat ma’rifat

Aja bae disanggah ayem-ayem
Alloh merentah rosul merentah kekebatan

Kabeh murid kabeh bae kang balapan
Aja gelem diadangi maring syetan

Aran iwak kabeh dunya kemilikan
Sander mikir tinggal sabar lan syukuran

Arti banyu awas batur cuwan Asat
Eling Alloh ingkang mikih aja telat
3.6. Wakil Alloh

Beda karo wong kang melas ning kerjaane
Gusti Alloh Bayar ora nana ning dalan

Yen sugiha wakil Alloh ya arane
Yen kepengen buang papat kelakuane

Mateni wong zina nyolong haram riba
Gage maju hukum Alloh ya diamba

Kang ati-ati ngelakoni keislaman
Aja pada ngeluh ngresula kengelan

Iku syarat dadi sebab kekuatan
Dunya akherat ora nana kemelaratan

Kudu weruh patokan hadist lan Qur’an
Yen ora weruh gampangan ditipu syetan

Aja gerek ngaku pinter kudu watir
Ora manut Alloh rosul dadi kafir

Mikir-mikir banget watir melebu kubur
Aran bengi mikir sangu ora nganggur

3.7. Bersih Dhohir bathin
( Hari Selasa tgl 16 Jumadil Awal 1379 H / 1959 M )
Ayu santri pegaten laku alane
Lakonana kebersihan dhohir bathine

Den turuni saking langit banyu udan
Derapen bersih kotoran kabeh badan

Banyu sumber sumbere banget cilaka
Nyucikaken ati kang banget musyrike

Kebersihan werna loro ning jumlahe
Badan ati tumiba wajib Sunnahe

Ora tumiba wajib misah hukum najis
Sebab nyata badan kerendeman Iblis

Syahadataken cangkem ati lan pikiran
Kira nyumber aja pegat muji dzikiran

Ya sholat limang waktu nggo jajaran
Ya nyatune kang angger eling pangeran
Pengen waras laku hak ngadohi bathil
Iku mukmin dunya akherat ora batal

Ora hak laku bathil iku syetan
Bagen santri atawa kiyai dadi jaran

Urip ira pengen mukmin kudu awas
Gawe amal awan bengi mumpung waras

Den cawisi wong kang mukmin panggonane
Luwih lega ning suwarga lan  jembare

Dawuh Gandasari
( Hari Selasa tgl 3 Kapit 1379 H / 1959 M )

Nyi Gandasari ngejake kedanan tajug
Kang ora gelem mareki yabakale ya dicucug

Gandasari ngopeni murid ngaji syahadat
Telung ambalan aja liren aja telat

Gage teka aja kongsi ketinggalan
Pembukaan syahadat penghabisan

Ning syahadat gage gawur rerebutan
Duwe syahadat ora bakal kegawa syetan

Gandasari ngopeni umat wani blenger
Watir pisa ning umate bokat keder

Alkhamdulillah umat nemu syahadat
Tapi sayang durung manjing syahadat

Gandasari jaluk adus lenga wangi
Jalukane ning santrine tangi bengi

Ngaji syahadat bakal akeh penggodane
Kang ati-ati aja picek mata atine

Gandasari jaluk nginum banyu sumur
Eling Alloh rosul Iblis lebur ajur

Aja enak-enak sira dibentengi
Wong syahadat kelakuane tangi bengi

Pikir putek mikiri dunya ora nana
Kurang amal akherate dadi hina

Kuping mata cangkem gage dipasang
Mumpung urip mati aja mangmang

Toma’ riya hasud penyakit rohani
Kebodohan gelem amal disudani

3.8 Syetan Serandil

ya keserang maring serandil permulaan
Laler pitek ula kelabang kepenclokan

Tapi selamet wong kang duwe ati salim
Wis kelebu golongane wong kang mukmin

Embah kuwu ningali ning golok cabang
Yen babade dunya akherat tetep menang

Golok cabang ngedadian dadi serandil
Bedil ilang ngedadian dadi serandil

Tinggalana mas Gandasari ya tenunan
Nemu syahadat iku tahun penghabisan

Pengajian wis tutg ganti wulangan
Beresana kabeh batur kabeh badan

LINGKUNGAN
( HARI Selasa tgl 9 Syawal 1379 H / 1959 M )

Gawe umah kudu kuat pendamene
Gawe Pendamen kudu kuat galiane

Ya galian tahan adem hawa panas
Waktu rendeng lan ketiga banget panas

Umah ibarate sholat limang waktu
Pedomane syahadat kang nomer Satu

Ya galian sabar tawakal pasrah Alloh
Ya dasare wong syahadat aja salah

Salah mangan barang sekepel sepulukan
Kanggo ibadah nyuwungaken nin ganjaran

Salah nyandang barang haram rega setalen
Dikon sujud maring Alloh maksa kelalen

Baca Juga :
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# S Y A H A D A T (1380 H – 1960 M )
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan