Tag


Wong kafir kabeh digiring-giring
Marani jahannam golong-golong pada muring

Teka ning jahanam lawange terus dibuka
Malaikat kang jaga lawang nakoni dika

Apa sira ora ketekanan ning utusan
Ingkang bisa nerangaken dawuhe Qur’an

Kafir jawab ning malaikat kang nakoni
Inggih wonten nanging kula beli ngelakoni

Ya saiki siksane Alloh tampanana
Ayu manjing enak blenak rasakna

Kanjeng nabi meriksa neraka terang katon
Ning neraka sing akeh iku wong wadon

Waktu dunya ora syahadat ora sholat
Lan wong wadon kang ora open ning aurat

Ingkang sanga torekot guru maring Alloh
Wajib nglakoni perintah guru maring Alloh

Dilakukaken pengucape awak ira
Sosa duta tun yaya kerja nira

Sholat limang waktu sedina sewengi
Terima kasie badan Alloh kang maringi

Maca syahadat ping telu aja keliwat
Duha tahajud tunjina dadi syarat

Maca ya kafi ya fatah nuli karcis
Nganggo jubah lawon putih ingkang percis

Iku terang torekot syahadat solawat
Dedalane derajat duwur syarif hidayat

Rohe sholat ana nenem kang percaya
Khusyu kudur paham hebat roja kaya
Tegese khusyu ati kulane
Kudur iku ora pegot eling pangerane

Paham ngerti ibadah syah Lan batale
Hebah demen perentah Alloh lan rosule

Roja ngarep-ngarep kita ning kenugrahan
Kaya wirang ngelakoni kasalahan

Bocah santri arep mendi sira nunute
Ngintil rosul ora cocog syare’ate

Ngaku demen kanjeng nabi demen apane
Sembayange ora kaya kanjeng nabi aturane

Kita demen kanjeng nabi Allohurobbi
Terusaken demen maring ali nabi

Syafa’ate kanjeng nabi luwih wani
Ana umate manjing geni digogoni

Sapa wonge manjing guru abah umar
Kudu ngandel ning pitutur aja samar

Jam rolas bengi senen tekane
Wong kang bodo wajib titen ingetane

Sing miturut ning pitutur guru kita
Aja ana tempo nganyang maring kita

Aja mangmang guru iku nggo gandulan
Sebab guru nuntun dalan elintg pangeran

Kanjeng nabi ora deleng ning kandane
Tapi deleng wong kang bisa ngelakonane

Aja kongsi guru kita bendu dika
Yen wis bendu tetepe bakal cilaka

Ayu eling maring Alloh kembuli
Kita nggandul ahli nabi iku wali

Iki jama jaman ayakan
Sing diayak ke islaman

Islam selamet ora hasud ora takabur
‘ ujub riya toma’ kesiben karo batur

Syahadat bandem syetan patang puluh loro
Syetan jungkel nangis ngero-gero

Aduh-aduh wani temen wong syahadat
Kita kalah pasrah boch bade mangkat

Bocah santri ingkang awas lan waspada
Zaman akhir akeh wong enda-enda

Dunya iku kabeh badan
Ngurus ati kelawan iman

Demen dunya sira nganggur
Bukti mengko balik kubur

Eling Alloh kang sempurna
Ora bisa akalana

Kita eling maring alloh ora liyan
Banget larang kaya regane berlian

Bisa eling sebab ngaji
Demen Alloh ayu diuji

Alloh rosul kang minteri
Kabeh amal kang beneri

Kita urip kang manglingi
Alloh rosul den elingi

Eling Alloh ayu mikir
Supaya selamet mengko akhir

Untung sira ngaji syahadat
Bukah ati terus ma’rifat

Kayu koyum diwaca terus
Waktu lara sampe waras

Syhadat tauhid isikna
Syahadat rosul lakonana

Ngaji syahadat aja telat
Yen wis waktu gage mangkat

Mumpung ilmu pada timbul
Balik ngaji sira mikul

Timbulane wali kang sanga
Iman islam cuan lunga

Ma’rifat islam ngurus badan
Ngerusak amal keriyaan

Duwe badan dibagusi
Gerenjet ati di ikhlasi

Aja pada ngku pinter kudu watir
Ora eling karo Alloh tetep kafir

Jaluk wuruk ning guru ilmu syare’at
Cukula dewek pengen duwe ilmu hakekat

Ayu batur kita bebalik pikire
Elinga mati embuh esuk embuh sore

Ayu batur ngerongokna pengajian
Aja kongsi kita dadi wong kafiran

Wong kang munafik menenge ning tengah-tengah
Mukmin beli kafir beli bloli genah

Aja kesela waktu maca ning syahadat
Apa maning lagi waktune sekarat

Ayu manut nuhun syafa’at ning nabine
Perkara wolu nuhun saged ngelakonane

Aja kongsi eling ira waktu lara
Mengko blai nemu susah awak ira

Anak putu Adam duwe pertanggunmgan
Tanggungane manut rosul eling pangeran

Iblis nanggung dadi intipe neraka
Tapi jaluk bancik goda umat dika

Satoh hewan nanggung bantu ning menusa
Kang ora eling satoh hewan jaluk niksa

Aja enak sira nyandang lan mangan
Syukurana direjekeni sing pangeran

Iki jaman nyata welan sampun ganti
Gage eling pahama gawane mati

Ora nana wong kang khusyu sembayange
Sebab tua jaluk wuruk ning gurune

Tetengere dina kiamat ya mencorong
Dipun pilih ing kanjeng nabi golong-golong

Ayu sholat ampel gading berjam’ah
Dedonga bareng karo batur kelawan bungah

Aja ngaku sugih pinter urip dewek
Yen ngakua pinter dewek ya munafik

Kita urip ning dunya duwea wirang
Gusti Alloh nuruni ayat  pirang-pirang

Baca Juga :
# Masalah Jasmani Manusia
# Penerangan Bulan puasa (1384 H / 1964 M)
# ISRO MI’ROJ (1388 H 1968 M)
# MAKSUD MACA SYAHADAT BA’DA SHOLAT (1389 H / 1969 M)
# DAWUH SYEKHUNAL MUKAROM (1390 H – 1970 M )
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 2
# TOREKOT SYAHADAT (1378 H / 1958 M) 1
# AMAL MUKMIN (1377 H / 1957 M )
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (3)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (2)
# MASALAH KUBUR LAN AKHERAT (1)

Iklan