Tag

, ,


Allah s.w.t. telah berfirman :

ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu.” – (Surah Al-A’raf:180)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda:

Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai 99 nama, iaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga“.  Riwayat Bukhari

Berikut nama-nama Allah SWT yang terkandung didalam Al-Quran :

1. AR-RAHMAN MAHA PEMURAH
2. AR-RAHIM MAHA PENGASIH
3. AL-MALIK MAHA AGUNG
4. AL-QUDDUS MAHA SUCI
5. AS-SALAM MAHA SELAMAT SEJAHTERA
6. AL-MUKMIN MAHA MELIMPAHKAN KEAMANAN
7. AL-MUHAIMIN MAHA PENGAWAL & PENGAWAS
8. AL-AZIZ MAHA BERKUASA
9. AL-JABBAR MAHA KUAT

10.

AL-MUTAKABBIR MAHA MEMILIKI KEBESARAN

11.

AL-KHALIQ MAHA PENCIPTA

12.

AL-BARI MAHA MENJADIKAN

13.

AL-MUSAWWIR MAHA PEMBENTUK

14.

AL-GHAFFAR MAHA PENGAMPUN

15.

AL-QAHHAR MAHA MENENTUKAN

16.

AL-WAHHAB MAHA PEMBERI

17.

AR-RAZZAQ MAHA PEMBERI REZEKI

18.

AL-FATTAH MAHA PEMBUKA

19.

AL-ALIM MAHA MENGETAHUI

20.

AL-QABIDH MAHA PENGEKANG

21.

AL-BASIT MAHA MELIMPAHKAN NIKMAT

22.

AL-HAFIDD MAHA MERENDAHKAN

23.

AR-RAFI’ MAHA MENINGGIKAN

24.

AL-MU’IZ MAHA MEMULIAKAN

25.

AL-MUZIL MAHA MENGHINAKAN

26.

AS-SAMI’ MAHA MENDENGAR

27.

AL-BASIR MAHA MELIHAT

28.

AL-HAKAM MAHA PENGHUKUM

29.

AL-‘ADL MAHA ADIL

30.

AL-LATIF MAHA LEMBUT

31.

AL-KHABIR MAHA MENGETAHUI

32.

AL-HALIM MAHA PENYANTUN/SABAR

33.

AL-‘AZIM MAHA AGUNG

34.

AL-GHAFUR MAHA PENGAMPUN

35.

ASY-SYAKUR MAHA BERSYUKUR

36.

AL-‘ALIY MAHA TINGGI

37.

AL-KABIR MAHA BESAR

38.

AL-HAFIZ MAHA PEMELIHARA

39.

AL-MUQIT MAHA PENJAGA

40.

AL-HASIB MAHA PENGHITUNG

41.

AL-JALIL MAHA SEMPURNA

42.

AL-KARIM MAHA PEMURAH

43.

AR-RAQIB MAHA MENGAWASI

44.

AL-MUJIB MAHA MENGABULKAN

45.

AL-WASI’ MAHA LUAS

46.

AL-HAKIM MAHA BIJAKSANA

47.

AL-WADUD MAHA MENGASIHANI

48.

AL-MAJID MAHA MULIA

49.

AL-BA’ITS MAHA MEMBANGKITKAN

50.

ASY-SYAHID MAHA MENYAKSIKAN

51.

AL-HAQ MAHA BENAR

52.

AL-WAKIL MAHA PENTADBIR

53.

AL-QAWIY MAHA KUAT

54.

AL-WALIY MAHA PELINDUNG

55.

AL-MATIN MAHA TEGUH

56.

AL-HAMID MAHA TERPUJI

57.

AL-MUHSI MAHA PENGHITUNG

58.

AL-MUBDI MAHA MEMULAI

59.

AL-MU’ID MAHA MENGEMBALIKAN

60.

AL-MUHYI MAHA MENGHIDUPKAN

61.

AL-MUMIT MAHA MEMATIKAN

62.

AL-HAYY MAHA HIDUP

63.

AL-QAYYUM MAHA BERDIRI SENDIRI

64.

AL-WAJID MAHA PENEMU

65.

AL-MAJID MAHA MULIA

66.

AL-WAHID MAHA ESA

67.

AL-AHAD MAHA ESA (SATU)

68.

AS-SAMAD TEMPAT BERGANTUNG

69.

AL-QADIR MAHA BERUPAYA

70.

AL-MUKTADIR MAHA BERKUASA

71.

AL-MUKADDIM MAHA MENYEGERAKAN

72.

AL-MUAKHIR MAHA MENGAKHIRKAN

73.

AL-AWWAL YANG PERTAMA

74.

AL-AKHIR YANG AKHIR

75.

AZ-ZAHIR YANG ZAHIR

76.

AL-BATIN YANG BATIN

77.

AL-WALI YANG MEMERINTAH

78.

AL-MUTA’ALI MAHA TINGGI & MULIA

79.

AL-BARR MAHA BAIK

80.

AT-TAWWAB MAHA PENERIMA TAUBAT

81.

AL-MUNTAQIM MAHA PENGHUKUM

82.

AL-‘AFUW MAHA PEMAAF

83.

AR-RAUF MAHA BELAS KASIHAN

84.

MALIKUL-MULK MAHA PEMILIK KERAJAAN

85.

DZUL-JALALI MAHA MEMILIKI KEAGUNGAN & KEMULIAAN

86.

AL-MUQSIT PEMILIK KEADILAN

87.

AL-JAMI’ MAHA MENGUMPULKAN

88.

AL-GHANIY MAHA KAYA

89.

AL-MUGHNI YANG MAHA MEMAKMURKAN

90.

AL-MANI’ MAHA PENCEGAH

91.

AD-DARR MAHA MENDATANGKAN

92.

AN-NAFI’ YANG MEMBERI MANFAAT

93.

AN-NUR MAHA PEMBERI CAHAYA

94.

AL-HADI MAHA PEMBERI PETUNJUK

95.

AL-BADI’ MAHA PENCIPTA KEINDAHAN

96.

AL-BAQI MAHA KEKAL

97.

AR-WARITS MAHA MEWARISI

98.

AR-RASYID MAHA PEMBERI PETUNJUK

99.

AS-SABUR MAHA PENYABAR

Download Asmaa Ul-husna PowerPoint

Iklan